• Michiel van Houselt
  • Michiel van Houselt
  • Michiel van Houselt

Derde dan voor eerste niet Japanse

SLIEDRECHT Anton Barendregt (Zwijndrecht) is geslaagd voor de 4de dan Daito Ryu in Tokyo. Ilse Verhoeven (Alblasserdam) is geslaagd voor de 3de dan Daito Ryu in Tokyo. Ilse Verhoeven is nu de eerste niet Japanse ter wereld met de 3de dan graduatie Daito Ryu. Beide hebben het examen afgelegd met als examencommissie Katsuyuki Kondo, Masayuki Kondo, Sumie Hasagawa en Uragami. Dit was een examencommissie op volle oorlogssterkte. Daarnaast waren ook hoogwaardigheidsbekleders aanwezig uit de Budo wereld. K.Kondo maakt deel uit van de commissie cultureel erfgoed martiale kunsten aangesteld door de Regering in Japan. Daito Ryu is het fundament en de oorsprong van de verschillende vormen van Budo waaronder Judo en Aikido geplaatst kunnen worden.

Lessen: Grote Beerstraat 10 Zwijndrecht en Sportscholen Tromp en Wor, Maaslaan 6 Sliedrecht.(meer info: internetsite Daito Ryu Nederland).