Overslydrecht: zorg met respect en vrijheid

SLIEDRECHT Waardeburgh gaat haar locatie Overslydrecht verbouwen tot een woon- en leefgemeenschap voor cliënten met een geheugenprobleem (dementiestoornis). Het gebouw voldoet qua inrichting en functionaliteit op langere termijn niet meer. De wensen van kwetsbare bewoners met dementie en hun mantelzorgers zijn over de jaren heen veranderd. De start van de verbouwing staat gepland voor na de zomervakantie.

Waardeburgh wil zich in Overslydrecht richten op het bieden van zorg aan bewoners met dementie. Dit doen ze onder het motto 'zorg met respect en vrijheid'. Na de verbouwing (eind 2018) beschikt Overslydrecht over kleinschalige woon- en leefgemeenschappen voor haar cliënten, waar ze in geborgenheid maar tegelijkertijd ook in vrijheid kunnen wonen. In Overslydrecht wonen betekent een keuze voor een manier van zorgverlening die niet overal wordt toegepast. Bewoners die hun leven lang zelf hun leven in konden richten en vorm geven, mogen ook bij Waardeburgh ook in maximale vrijheid leven.

Bewoners krijgen persoonlijke aandacht en er worden activiteiten geboden in de kleinschalige woongemeenschappen. Verder kunnen bewoners zich vrij bewegen door de locatie, door de tuin en als de bewoner dat wil en kan door Sliedrecht. Door Waardeburgh wordt gebruik gemaakt van moderne technieken die helpen om aan de ene kant de bewoners optimale vrijheid te kunnen bieden en aan de andere kant gebruikt worden om de zorgmedewerkers een seintje te geven als bewoners de locatie verlaten. Bewoner én familie kiezen bewust voor deze vorm van zorg en dienen daarvoor ook in te stemmen.

Bestuurder Peter de Wit: ,,De nieuwe zorgverlening betekent onder andere dat de cliënt op een respectvolle manier als een volwaardig mens met een beperking in het leven staat én dat hij daarbij alle vrijheid krijgt die hij wil. De respectvolle zorg doen we overal, die vrijheid is nieuw voor Waardeburgh, waar het mensen met dementie problemen betreft. De medewerkers krijgen hiervoor scholing en worden getraind op het werk. Daarnaast verwachten we van familie en mantelzorger dat zij actief betrokken zijn bij en bijdragen aan de ondersteuning van en zorg aan de bewoner."

PROEFWONING

Inmiddels is één appartement verbouwd als 'proefwoning'. De komende tijd worden in deze woning een aantal testen gedaan, met bijvoorbeeld nieuwe technieken, maar ook verrijdbare bedden en rolstoelen. Als de proefwoning aan onze verwachtingen voldoen, start na de zomer de verbouwing van de bovenste etage. Eind 2016 is het eerste gedeelte van de verbouwing afgerond en kunnen de eerste bewoners in de compleet vernieuwde appartementen en woongemeenschap de nieuwe vorm van zorg aangeboden krijgen. Daarop volgen de andere etages. Door per etage te verbouwen proberen we de overlast voor de bewoners tot een minimum te beperken.

Geïnteresseerd in wonen in de woongemeenschap, of in juni de proefkamer een keer bekijken, bel met een van de woonzorgconsulenten via de Seniorenzorglijn (0800) 456 0 456.