• Sliedrecht compliment voor Peter de Borst

    Richard van Hoek Fotografie
  • Gemeente Sliedrecht
  • Gemeente Sliedrecht
  • Gemeente Sliedrecht

Peter de Borst krijgt Sliedrechts Compliment

SLIEDRECHT Burgemeester van Hemmen reikte zaterdag 20 mei het Sliedrechts Compliment uit aan Peter de Borst voor zijn vrijwilligerswerk en initiatieven voor de medemens.

Hij ontving het Sliedrechts Compliment als dank en waardering voor zijn enthousiaste inzet voor:

Stichting Dromen zonder beperking: in 2013 heeft Peter de Borst het idee bedacht om dromen van mensen met een beperking waar te maken. Hiervoor is de Stichting ' Dromen zonder beperking' opgericht en hij is hier voorzitter van.

Sliedrechtse Zonnestraaltjes: via deze facebookpagina kunnen mensen spullen, gebruiksvoorwerpen, huishoudelijke spullen, schoonmaakmiddelen enz. aanbieden bij familie De Borst. Zij zorgen ervoor dat het terechtkomt bij mensen die krap bij kas zitten en een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Stichting JA (Jeugd Actief): deze stichting is er voor kinderen in Sliedrecht van 4 t/m 12 jaar. De stichting heeft als doel om kinderen, van wie de ouder(s) minder middelen ter beschikking hebben, de mogelijkheid te geven deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten, zoals het verenigingsleven. Om sociaal isolement van het kind en het betrokken gezin te voorkomen.

Secret Santa: Secret Santa verzorgt kerstpakketten voor mensen die het wat minder hebben. Anonieme inwoners schenken hiervoor cadeautjes. Secret Santa verzamelt ze in en zorgt dat het bij de mensen terecht komt.

Muurloos Sliedrecht: Peter de Borst is één van de initiatiefnemers voor Muurloos Sliedrecht. Aanleiding voor de oprichting was onder andere de aanslag in Parijs. Het is bedoeld om elke maand andere geloofsgemeenschappen te bezoeken, met als doel om achter opgetrokken muren te kijken en vooroordelen weg te nemen. Ook bedrijven en instellingen worden bezocht.

Open huis: Peter de Borst stelt sinds een aantal jaar zijn huis open voor anderen/jongeren die niet weten waar ze naar toe moeten. Met name rond de jaarwisseling.

Met het Sliedrechts Compliment waardeert de gemeente het kleine dat vaak niet zichtbaar is, maar van grote waarde is voor het dorp of voor een persoon. Iedere inwoner van Sliedrecht kan een kandidaat voor Het Sliedrechts Compliment aandragen. Dit kan door een e-mail te sturen naar Marjolein Visscher via m.visscher@sliedrecht.nl. Bellen kan ook naar 0184-49 5816. De uitreiking kan op verschillende momenten in het jaar plaatsvinden.