• Erik de Bruin

PFOA-onderzoek kost meer tijd

DORDRECHT In Het Kompas van 24 september stond een paginagroot artikel over de uitstoot en de mogelijke gevaren van perfluoroctaanzuuur, een stof die het Dordtse chemiebedrijf DuPont, dat recht tegenover Sliedrecht ligt,tot september 2012 gebruikte voor de fabricage van teflon.

Een alarmerend artikel op de journalistieke website Follow the Money waarin onder meer staat vermeld dat er overtuigende aanwijzingen zijn dat PFOA kankerverwekkend is en waarin de civiele rechtszaken worden belicht die zijn aangespannen tegen de teflonfabriek van DuPont in het Amerikaanse Parkersburg, vormde de aanleiding voor lokale, provinciale en landelijke politici om vragen te stellen. De gemeente Sliedrecht liet vorige week weten dat de emissiegegevens vrijdag 25 september bekend zijn. Navraag leert dat de gemeente nog geen informatie heeft ontvangen van de provincie.

Verdere navraag bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt duidelijk dat het handhavings- en toetsingsorgaan bezig is met het verzamelen van informatie over de hoeveelheid PFOA die in de lucht en in het water terecht is gekomen. ,,We rapporteren die cijfers aan de verschillende bevoegde gezagen, waaronder de provincie. Dat doen we echter pas als de hoeveelheden zijn geverifieerd en van duiding zijn voorzien en dat kost tijd. We proberen het zo snel mogelijk te doen, maar zorgvuldigheid staat voorop", aldus een woordvoerder. De Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid onderzoekt parallel het causale verband tussen de uitstoot van PFOA en ziektes waarmee de stof in verband wordt gebracht. Als deze trajecten zijn samengebracht kan meer worden gezegd over mogelijke gezondheidsrisico's en kan worden bepaald of het zinnig is een aanvullend (bevolkings)onderzoek te houden. Daar wordt advies over uitgebracht.

Label:

DuPont