Plan voor inkorten autovrije Kerkbuurt overvalt Kom Aan Tafel

SLIEDRECHT Het plan van aanpak van de Kerkbuurt, en de snelheid waarmee het deze maand nog door de gemeenteraad wordt geloodst, heeft Youri Labee en Amer Peele, eigenaren van restaurant Kom Aan Tafel, onaangenaam verrast. Zij willen meer inzicht in de voorgenomen plannen en tijdslijn voordat de raad er een beslissing over neemt, zodat zij inspraak en invloed kunnen uitoefenen op dit besluit.

In het plan van aanpak wordt voorgesteld het autovrije deel van de Kerkbuurt in te korten en autoverkeer toe te staan tot de Waterkeringweg. De ondernemersvereniging Kerkbuurt was enkele maanden geleden over dit voorgenomen plan informeel op de hoogte gesteld, schrijven de Labee en Peele in een brief aan de gemeente. ,,Op deze bijeenkomst heeft wethouder Van Rekom de suggestie gewekt dat voor dit conceptplan nog vervolginformatie aan de betrokken ondernemers en bewoners zou worden verstrekt. Tevens werd aangegeven dat er nog ruimschoots tijd was voor inspraak."

De eigenaren van Kom Aan Tafel waren in afwachting van verder ontwikkelingen tot zij ,,geheel onverwacht en niet via de officiële communicatielijnen van de gemeente" hoorden dat het plan van aanpak al op dinsdag 15 september besproken wordt in de raadsvergadering. Labee en Peele vinden dat ze nu onvoldoende tijd hebben gehad voor inspraak.

De horecaondernemers zijn bepaald niet positief over het plan. ,,Door het toelaten van auto's zal de consument dit deel van de Kerkbuurt mijden. Een autovrije zone is altijd het meest aantrekkelijk voor het winkelend publiek. Bovendien komt de veiligheid van onze gasten bij het aankomen, vertrekken en zelfs het verblijven in ons restaurant in het gedrang door het passeren van het verkeer op zeer korte afstand van ons terras en onze entree. Ook kunnen we ons recent uitgebreide en gerenoveerde terras niet meer ten volle uitbaten door de geluidshinder, uitlaatgassen en stank van passerende auto's, vrachtwagens scooters en brommers. Dit zal onze concurrentiepositie ten opzichte van de overige horecagelegenheden elders aan de Kerkbuurt aanzienlijk verzwakken."

Label:

Kerkbuurt