• ANP

PvdA brengt werkbezoek aan Chemours

SLIEDRECHT De door de PvdA Sliedrecht georganiseerde wekelijkse actie Retour Afzender heeft blijkbaar in Den Haag tot verhoogde aandacht voor dit vervuilingsprobleem geleid.

De weg naar "nul-uit-de-pijp" is nog lang, maar vrijdagmiddag 23 augustus brengt een delegatie van de PvdA Tweede Kamer fractie en van de Provinciale Staten een werkbezoek aan Dupont/Chemours in Dordrecht. Verwacht worden o.a. PvdA Tweede Kamerlid Gijs van Dijk, alsmede de PvdA Provinciale Staten leden Anne Koning, Willem Minderhout, Leo Bruijn en Evelyn Hijink. Daarbij zijn uiteraard ook een aantal PvdA leden uit Sliedrecht aanwezig, waaronder Gökhan Torun en Joop Keesmaat, die de afgelopen weken al uitgebreid contact hebben gehad met hun Haagse partijgenoten. Vanwege vakantie is fractievoorzitter Anton van Rees helaas verhinderd.

Tijdens dat werkbezoek is er vanaf 13:30 tot 14:30 uur ook een bespreking gepland met de directie van Dupont/Chemours over de voortgang en snelheid tot het terugdringen van de uitstoot GenX en PFOA, waaronder snelle plaatsing van extra koolstofbedfilters, die – volgens Chemours – 99% van de uitstoot zouden kunnen "afvangen". Daarmee is echter nog geen begin gemaakt en ook dat zal uiteraard ter sprake komen. Des te sneller, des te beter voor de gezondheid van alle omwonenden.

De emmertjes-actie van de PvdA Sliedrecht gaat overigens ook gewoon door en een dag na het werkbezoek op zaterdag 24 augustus gaat een groep verontruste en verontwaardigde Sliedrechters voor de vijftiende keer op pad met evenzo veel emmers vervuilde Sliedrechtse grond. Daarmee blijven zij wekelijks de nodige aandacht vestigen op het probleem van de giftige uitstoot en onderstrepen, dat snelheid om oplossingen te vinden en te installeren absoluut noodzakelijk is.

Het vertrek is om 10:00 uur vanaf station Sliedrecht-West en alle inwoners van Sliedrecht en andere "geïnfecteerde" Drechtsteden zijn weer van harte welkom om aan dit wekelijkse marathon protest deel te nemen.