• Archief

Sliedrecht wil spaarzaam zijn met Eneco-miljoenen

SLIEDRECHT De verkoop van Eneco aan het Japanse Mitshubishi Corporation en Chubu Electric Power levert de gemeente Sliedrecht vermoedelijk eenmalig 23 miljoen euro op. Sliedrecht is voorzichtig over deze meevaller. Met de verkoop valt het jaarlijkse dividend de komende jaren weg.

Tot op heden leverden de aandelen van Eneco Sliedrecht jaarlijks 350.000 euro op door het bezit van 0,57 procent van de aandelen van het energiebedrijf. Met de verkoop van de aandelen vallen die jaarlijkse inkomsten weg. Dat betekent dat de gemeente haar structurele inkomsten op dit vlak ziet verdwijnen. Daarvan moet het effect goed in beeld gebracht worden.

Sliedrecht zal het geld dat zij ontvangt door de verkoop van Eneco vooralsnog apart zetten. Jaarlijks gaat de gemeente een stukje van het geld gebruiken om het tekort te compenseren dat zal ontstaan door het wegvallen van het Eneco dividend. Het is de bedoeling dat dit voor een periode van tien tot vijftien jaar gebeurd zodat de gemeente de tijd heeft om een structurele oplossing te vinden.

Bij de presentatie van de begroting voor 2020 heeft de gemeente Sliedrecht al aangegeven dat er de komende jaren grote financiële uitdagingen op ons afkomen. Net als bij andere gemeenten in Nederland heeft Sliedrecht te maken met stijgende uitgaven in het sociaal domein en de gevolgen van het afschaffen van de precariobelasting.

In oktober al heeft de gemeenteraad besloten dat tarieven en heffingen voor verwerking van afvalstoffen, reiniging openbare ruimte, rioolonderhoud, gebruik van de haven, lijkbezorgingen en kosten voor bouwvergunningen te verhogen. Deze diensten moeten kostendekkend worden gemaakt. Tot nu toe werd dit door de gemeente Sliedrecht bijgelegd voor haar inwoners.


Wethouder Piet Vat van Financiën: ,,Met het verhogen van de gemeentelijke belastingen op de verwerking van afvalstoffen, reiniging openbare ruimte, rioolonderhoud, gebruik van de haven, lijkbezorgingen en kosten voor bouwvergunningen zijn de uitdagingen voor de komende jaren nog niet opgelost. Daarom is de hogere opbrengst van de Eneco-aandelen een welkome meevaller. Het college zal, na definitieve besluitvorming door de raad, samen met de raad in gesprek gaan hoe deze extra gelden ten goede gaan komen aan onze gemeenschap."