Pranger: 'Evenementenbeleid staat haaks op vernieuwing Winklerplein'

SLIEDRECHT De Winklerliersvereniging van het Winklerplein reageert bij monde van Machiel Pranger (manager Albert Heijn) met weinig enthousiasme op het nieuws van de terugkeer van de kermis naar het plein. ,,Wij hebben steeds aangegeven dat parkeren de slagader is van de detailhandel en dat een kermis op het Winklerplein de detailhandel grote

schade toebrengt. Het evenementenbeleid van de gemeente staat haaks op de komende vernieuwingen op het plein. De vraag blijft dan ook of er over tien jaar nog een voorzieningenniveau in het centrum is. Misschien moet er naar een betere plek voor de winkels worden gezocht", stelt Pranger.

Om het parkeerleed te verzachten is de Winkeliersvereniging in overleg met de gemeente. Pranger: ,,Er wordt gesproken over de tijdsduur van de kermisdagen. Ook de vrije beschikbare parkeerruimte is een gespreksonderwerp waar we afstemming op zoeken. Eveneens wordt goed gekeken naar het maatschappelijk rendement", aldus de ondernemer.

Label:

Kermis