Praten over locatie kermis

SLIEDRECHT Waar komt de kermis te staan? Daar wordt tijdens een openbare bijeenkomst - dinsdag 18 november van 19.00 uur tot 20.45 uur op het Griendencollege (prof. Kamerlingh Onneslaan 109) - over gesproken.De kermis is een aantal jaren geleden verplaatst van het centrum naar de Lockhorst, vanwege de nadelige gevolgen voor omwonenden en ondernemers aan het Winklerplein. Sindsdien bezoeken veel minder mensen de kermis en vanuit het dorp komen geluiden dat het beter zou zijn de kermis weer in het centrum te houden. De gemeenteraad wil weten wat de opvattingen van betrokkenen zijn over de locatie van de kermis, voordat er besluiten worden genomen. De raad denkt daarbij bijvoorbeeld aan omwonenden Winklerplein, winkeliers Winklerplein, eigenaar van de kermis en vertegenwoordiging van de jeugd in Sliedrecht. Wie vindt dat hij belanghebbende is in dit proces en wil inspreken op de avond, kan zich tot uiterlijk maandag 17 november voor 12.00 uur aanmelden bij de griffie via het emailadres griffie@sliedrecht.nl of telefoonnummer 0184-495 986 (griffie)

Label:

Kermis