• Martin Dekker

Presentatie 'De Nieuwe Winkelstraat'

SLIEDRECHT Ondernemers en vastgoedeigenaren zetten samen met de gemeente de schouders onder de aanpak van de Kerkbuurt Sliedrecht. Dat bleek maandagavond 2 juli tijdens een presentatie van het conceptplan 'De toekomstbestendige Kerkbuurt Sliedrecht' in het kantoor van de Rabobank Merwestroom aan de ondernemers en vastgoed-eigenaren in de Kerkbuurt

Na een schouw van de Kerkbuurt in maart 2018 en een werksessie met alle betrokkenen in april 2018 heeft Bureau De Nieuwe Winkel Straat in opdracht van Gemeente Sliedrecht en de Rabobank het conceptplan 'De Toekomstbestendige Kerkbuurt Sliedrecht' samengesteld.

Dit conceptplan bevat veel aanbevelingen en concrete acties om het Kerkbuurt Winkelgebied toekomstbestendig te maken voor de komende jaren. De basis voor het toekomstbestendig Winkelgebied Kerkbuurt bestaat voor De Nieuwe Winkel Straat uit twee dimensies: de kwaliteit van het winkelgebied Kerkbuurt en de kwaliteit van de samenwerking tussen de lokale belanghebbenden in winkelgebied Kerkbuurt.

Over met name de tweede dimensie ging de presentatieavond afgelopen maandagavond. Na presentaties door Wethouder Hans Tanis en Farzad Ghaus van Bureau De Nieuwe Winkel Straat werd door Eddy Hoogendoorn (Voorzitter Ondernemers Vereniging Kerkbuurt) een presentatie gegeven over de opzet van de organisatievorm DNWS Kerkbuurt met een Stuurgroep en nog samen te stellen Werkgroepen. Vervolgens kregen alle aanwezigen de gelegenheid om waar nodig nader met elkaar kennis te maken en zich aan te melden voor één van de drie te vormen Werkgroepen.
Met een opkomst van 57 mensen was een ieder zeer tevreden waarbij van deze aanwezigen een aantal mensen zich na afloop aanmelden om in een van de Werkgroepen deel te gaan nemen.