Presentatie unieke Website Watericonen goed bezocht

SLIEDRECHT De website www.watericonen.nl is vrijdag 18 september onder brede belangstelling gepresenteerd. Deze unieke website en daaraan gelinkte beeldbank tonen in woord en beeld hoe bijzonder de Biesbosch, Kinderdijk en Dordrecht en hun geschiedenis zijn. De website belicht alle facetten van deze drie watericonen en het gebied waarin zij liggen. Watericonen.nl is gerealiseerd in het kader van het project Waterdriehoek.

De website is samengesteld in samenwerking met experts uit de verschillende gebieden en dient als een database voor personen en organisaties in de regio die zich daarmee professioneel bezighouden. Dat maakt de website ook uniek: hij richt zich niet primair op het publiek, maar is een bron waaruit ondernemers, gemeentes en andere organisaties kunnen putten voor hun eigen communicatie en marketing. De website is onder meer ontwikkeld omdat in de praktijk blijkt dat het samenhangende verhaal van dit gebied nog onvoldoende bekend is bij bezoekers. De website biedt betrokkenen de mogelijkheid dit verhaal en delen ervan op een samenhangende manier zichtbaar te maken.

Op basis van het beschikbare materiaal kan het verhaal van de Biesbosch, Dordrecht en Kinderdijk en de regio op een levendige en beeldende manier verteld worden, waardoor de beleefbaarheid van het erfgoed in de regio en het toerisme een stimulans krijgen. Vele partijen kunnen daar in hun product- en marktontwikkeling de vruchten van plukken en daarmee tegelijk de belevingswaarde en het profiel van het gebied versterken.

Naast fotomateriaal en film, staat er een grote hoeveelheid achtergrondteksten en anekdotes over het gebied op site. De teksten, video's en foto's zijn kosteloos en rechtenvrij te gebruiken voor marketing en promotie en geven de gelegenheid om het gebied en eigen bedrijf of gemeente aan de hand van het materiaal beter op de kaart te zetten.

Het project Waterdriehoek richt zich op de versterking van het toeristische product van Kinderdijk, Biesbosch en Dordrecht en de versterking van de verbinding en samenhang daartussen en in de regio waar deze watericonen liggen. Erfgoed speelt daarbij een belangrijk rol. Initiatiefnemers en coalitiepartners in dit project zijn de provincie Zuid-Holland, de gemeenten Dordrecht, Molenwaard en Alblasserdam, de regio Drechtsteden, de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Parkschap de Biesbosch, Waterbus, VVV Zuid-Holland-Zuid en Dordrecht Marketing.

De website watericonen.nl is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van de Provincie Zuid-Holland, de regio Drechtsteden, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Dordrecht Marketing.