• Remko de Waal

Provincie dreigt Chemours met dwangsom wegens lozing PFOA

DORDRECHT De Provincie Zuid-Holland heeft het Dordtse chemiebedrijf Chemours opgeroepen om te stoppen met het lozen van afvalwater dat de mogelijk kankerverwekkende stof PFOA bevat. Na deze twee maanden zal voor elke geconstateerde overtreding een dwangsom van 250.000 euro worden opgelegd.

De provincie had recent bij een lozing van afvalwater door Chemours PFOA aangetroffen. Het gaat om een indirecte lozing naar de rioolwaterzuivering van met PFOA verontreinigd afvalwater. Chemours heeft sinds 2013 bij herhaling benadrukt dat, nadat PFOA werd vervangen door GenX, geen gebruik meer wordt gemaakt van PFOA en dat PFOA ook niet meer wordt geloosd. Toen de provincie de lozing ontdekte besloot zij tot handhaving.

Gedurende de komende periode zal de provincie het afvalwater van de indirecte lozing wekelijks laten analyseren om te kunnen vaststellen of en zo ja, hoeveel PFOA er op dat moment wordt geloosd.