• Koen van Weel

PvdA: overweegt college depot voor vervuilde grond in Sliedrecht?

SLIEDRECHT Is het college van plan om, als daar behoefte aan is, op de gemeentewerf een depot in te richten waar particulieren hun vervuilde grond kunnen inleveren? Dat vraagt de PvdA-fractie naar aanleiding van de uitspraak van staatssecretaris Van Veldhoven die eerder deze week zei dat zo'n depot er voor de met GenX vervuilde grond er snel moet komen.

Volgens de huidige, tijdelijke regels, opgesteld door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, mag er in een groot gebied rondom de Dordtse fabriek Chemours geen grond verplaatst worden zonder dat deze grond gecontroleerd is op giftige stoffen PFOA of GenX. Die stoffen zijn uitgestoten door Chemours en via de lucht in de grond terechtgekomen. Overigens stelt de Omgevingsdienst dat de aangetroffen percentages niet gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Voor grond met PFOA en/of GenX daarin zijn op dit moment nog geen vaste regels. Het verplaatsen van die grond mag nu alleen naar het gebied dat dichter bij de fabriek ligt. Ook is het mogelijk om de grond op te slaan in een tijdelijk depot. Raadslid Anton van Rees vindt dat de kosten van zo'n depot niet voor rekening van Sliedrecht moet komen en vraagt aan het college om dit mee te nemen in het overleg met het ministerie over de mogelijke realisatie van een depot.

Hij wil ook weten hoe het college kijkt naar de voortdurende uitstoot van GenX door Chemours. PFOA wordt na 2012 niet meer uitgestoten. Van Rees: ,,Gaat u in het overleg met ministerie, provincie en Chemours nu aandringen op volledig afvangen van GenX?" De PvdA'er ziet ook graag dat het college actief informeert over de problematiek in Sliedrecht en omgeving en wat de bodemverontreiniging voor consequenties en schade heeft voor zowel bedrijven als particulieren. Hij noemt Baanhoek-West als voorbeeld. ,,Daar wordt vervuilde grond bouwrijp gemaakt waarbij onder andere vervuilde grond uit dezelfde wijk verplaatst wordt naar deze locatie. Past dit binnen de huidige wet bodemverontreiniging en worden potentiële kopers van nog te realiseren woning hierover geïnformeerd?"