PvdA stelt vragen over integriteit rond sporthal

SLIEDRECHT PvdA Sliedrecht heeft collegevragen gesteld over de gang van zaken rond het verkennend onderzoek naar een nieuwe sporthal voor Synergos en SKC Merwede. ,,Vanuit de pers vernemen wij dat Synergos-voorzitter Alex Visser met onder anderen wethouder Hanny Visser heeft gesproken over de sporthal. Ze zien wel mogelijkheden, aldus Het Kompas. Passen dit soort gesprekken binnen de integriteitsgedragscode?", vraagt fractievoorzitter Anton van Rees het college, doelend op het feit dat de voorzitter en de wethouder met elkaar getrouwd zijn. Van Rees wil verder weten of er een verslag is van het gesprek. ,,Welke mogelijkheden zien ze dan wel?", vraagt hij. Ook hekelt Van Rees in zijn schriftelijke vragenlijst het feit dat de gemeenteraad het nieuws over de sporthal uit de pers moest vernemen.

Van Rees kreeg vandaag al antwoord van burgemeester Van Hemmen, die verantwoordelijk is voor integriteitskwesties. ,,Vanwege het belangenvraagstuk heeft wethouder Visser vanaf het eerste moment wethouder Van Rekom bij dit dossier en dus ook het gesprek betrokken. Het gesprek betrof overigens een oriënterend gesprek op initiatief van Synergos en SKC Merwede, waarbij het logisch was dat dan ook wethouder Visser als wethouder Sport aanwezig was. Voorafgaand aan het gesprek is in het college afgesproken dat, mocht aan dit gesprek een vervolg worden gegeven, dit dossier volledig aan wethouder Van Rekom zal worden overgedragen. Met deze gemaakte afspraak wordt voldaan aan de gedragscodes." De vraag van Van Rees of er een verslag is van het gesprek, beantwoordt de burgemeester ontkennend. ,,Dit omdat het oriënterend gesprek was op initiatief van Synergos en SKC Merwede."