• Archief BDUmedia

Raad neemt voorschot op verkeersdebat

SLIEDRECHT - De gemeenteraad liet zich dinsdag verleiden tot een korte discussie over voorrang op rotondes. ,,Als een afwijkende voorrangsregel op rotondes veiliger is, dan kiezen wij voor veiligheid", beet de SGP-ChristenUnie het spits af. ,,Als ombouwen van rotondes veel geld kost zonder dat het de veiligheid en de doorstroming verbetert, dan houden we het liever zoals het is", vond de VVD. De PvdA pleitte - zoals de partij al jaren doet - voor fietsers ín de voorrang: ,,Laten we het eenduidig houden en automobilisten niet op het verkeerde been zetten. Dat is ook het standpunt van de Fietsersbond."

Maar de raad was te vroeg met haar debat. ,,Voor nu vraag ik uw goedkeuring voor onderzoek naar deze en andere verkeersvraagstukken. Zodat we later, met cijfers en bevindingen in de hand, over de inhoud kunnen praten", wees wethouder Theo den Braanker ze terecht.

Den Braanker kreeg van de fracties nog wat aandachtspunten mee. Zo wil de VVD weten of een fietstunnel onder de A15 naar de sportvelden een haalbare kaart is. De SGP-CU pleitte voor een goede fietsverbinding tussen de Biesbosch en het Groene Hart. Het CDA wees op gevaarlijke kruispunten als Simon Stevinstraat-Thorbeckelaan en PC Hooftlaan-Rembrandtlaan. PRO Sliedrecht wil meer weten over de aanpak van de nieuwe verkeerssituatie, voor fietsers én auto's, als de nieuwe sporthal aan de Benedenveer er is. En de PvdA kaartte de parkeervoorzieningen voor fietsers op het Winklerplein aan, eventueel ten koste van plekken voor auto's.