Raad stemt voor auto's op Kerkbuurt-Oost

SLIEDRECHT Een meerderheid van de gemeenteraad is dinsdagavond akkoord gegaan met het toelaten van auto's op Kerkbuurt-Oost tot de Waterkeringweg. Daarmee heeft het meest opvallende punt in het Plan van Aanpak Kerkbuurt van wethouder Len van Rekom de stortvloed aan protesten overleefd. Alleen de oppositie, CDA en PvdA, stemde tegen.

Een afgeladen publieke tribune in het Raadhuis is niet iets wat de gemeenteraadsleden vaak meemaken. Het tekent de grote betrokkenheid van veel Sliedrechters bij het onderwerp. Ook via de audioservice van de gemeente en de sociale media volgden velen het debat op de voet. Zij hoorden de drie ondernemers Vermaas, De Vries en De Rooij fel van start gaan. Het trio hekelde met name de manier waarop met de ondernemers en bewoners is overlegd. ,,Ga in overleg met de nieuwe ondernemersvereniging. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald", deed Anja de Rooij namens Kom Aan Tafel een laatste oproep.

Zij vonden gehoor bij de PvdA. ,,Waarom wordt dit de ondernemers door de keel geduwd? Er is geen enkel draagvlak voor. Wat is de dringende noodzaak?", vroeg fractievoorzitter Anton van Rees het college. ,,Het moet me van het hart dat ik zeer teleurgesteld ben dat er niet geluisterd is naar de bevolking. Treurig."

,,Dit college gebruikt graag grote woorden als 'elkaar opzoeken' en 'samenwerken' maar in de praktijk merken we hier niets van", vond ook Ton Spek van het CDA. ,,Dit is een heel duur plan waar geen draagvlak voor is. Ga praten met de ondernemersvereniging! Wethouder, spring over uw schaduw!"

De SGP-ChristenUnie bleek een heel andere mening toegedaan. ,,De aantrekkingskrant die de Kerkbuurt vanavond op de Sliedrechter heeft", zei raadslid Cees Paas met een blik op de bomvolle publieke tribune, ,,heeft de winkelpromenade zelf al jaren niet meer. De Kerkbuurt is te langgerekt. Dat is niet in stand te houden. In 2011 al kwam uit een onderzoek het advies de winkelstraat in te korten. Daarom is het goed dat er nu een meerjarenplan ligt." Ook de VVD staat pal achter het Plan van Aanpak en ook achter de manier waarop dit tot stand kwam. ,,Er is juist veelvuldig overleg geweest met de ondernemers op de Kerkbuurt", benadrukte Roelant Bijderwieden.

En dus waren alle ogen gericht op de lokale partij PRO Sliedrecht, die met haar vijf zetels de doorslag kon geven. Fractievoorzitter Timo Pauw kwam met een alternatief voorstel. ,,Ik heb sinds 2005 al zoveel onderzoeken voorbij zien komen. Nooit volgde daar een besluit op. Laten we nu het besluit nemen dat we daadwerkelijk iets gaan doen." Hij stelde namens zijn partij voor akkoord te gaan met het openstellen van Kerkbuurt-Oost tot de Waterkeringweg, maar gaf het college de opdracht met een visie te komen op de ontwikkeling van dit meest oostelijke stukje Kerkbuurt. Pas na het zien van die visie wil PRO akkoord gaan met het door de wethouder gevraagde budget van 181.000 euro, nodig voor de openstelling.

,,Wat is dat nu voor hink-stap-pas-op-de-plaats?", vroeg Van Rees (PvdA) verbijsterd. ,,Dus je geeft vooraf de oplossing, namelijk verkeer toestaan, en gaat daar later een visie naartoe schrijven", liet ook Spek (CDA) zijn ongenoegen blijken. PRO kreeg echter SGP-CU en VVD wel mee met het voorstel waardoor het besluit tot openstelling een feit is.