• Archieffoto

Raad vraagt aandacht voor onderhoud groen en wegen

SLIEDRECHT Nu de economie aantrekt en Sliedrecht er financieel goed voor staat vindt de gemeenteraad dat de bezuinigingen op het onderhoud van het groen en de voet- en fietspaden in het dorp wel wat minder kunnen. Twee moties van de SGP-ChristenUnie hierover werden unaniem gesteund door de raad.

Uit bezuinigingsoogpunt heeft de gemeente destijds, met goedkeuring van de raad, het onderhoud van groen en wegen op een zogenoemd 'basisniveau' gezet. ,,De gevolgen hiervan worden nu zichtbaar. Gezien de huidige situatie zou gekeken moeten worden of het groenbeleidsplan en het onderhoud van wegen niet naar een hoger niveau getild kunnen worden", pleitte SGP-CU.

De fractie vroeg met name aandacht voor het voetpad langs de Singel, dat zo slecht begaanbaar is dat mensen met rollators er niet meer kunnen wandelen. Ook wil de fractie dat er zo snel mogelijk een fietspad tussen het Stationspark en de Lockhorst wordt gerealiseerd.

Ook PRO Sliedrecht pleitte voor meer groen: ,,Mooie vrolijke (zomer-)bloeiers zouden leuk staan op de doorgaande routes. Denk hier bijvoorbeeld aan lantaarnpalen en wat bakken in de winkelcentra", opperde de lokale partij, die verder de suggestie deed de middenberm van de Deltalaan en Thorbeckelaan in te richten met beplanting anders dan gras. PRO denkt hierbij aan bij- en vlinder-vriendelijke planten.