Raad wil gesprek over jeugdzorg

SLIEDRECHT Verschillende fracties in de Sliedrechtse gemeenteraad gaven dinsdagavond aan graag te willen praten over de problematiek in de jeugdzorg.

VVD-raadslid Roelant Bijderwieden nam daarvoor het voortouw. ,,Hoe kunnen we weer in controle komen?", aldus Bijderwieden, daarmee doelend op de terugkerende overschrijvingen van het budget en de wachtlijsten, wat overigens ook een regionaal probleem is. ,,Kunnen we daar een open discussie over krijgen? Ik laat aan de wethouder wanneer dit gebeurt, maar hier moeten we over praten", aldus Bijderwieden, als reactie op de zienswijze van de begrotingswijziging van Serviceorganisatie Jeugd Zuid Holland Zuid. Hij kreeg bijval van Ton Spek (CDA). ,,Ik pleit ook voor een discussie en wat mij betreft krijgt dit gesprek prioriteit. Wethouder Hanny Visser stemde daarmee in en erkende de problemen. ,,Maar enerzijds zijn we wel in controle omdat we weten dat de overschrijdingen eraan komen." Ze beloofde een gesprek in te plannen dat nog dit jaar plaatsvindt.