Reuring op het Winklerplein

SLIEDRECHT Sliedrecht heeft sinds dinsdagavond haar evenementenplein terug. De gemeenteraad ging akkoord met het nieuwe evenementenbeleid, waarin onder meer is opgenomen dat er op het Winklerplein weer activiteiten georganiseerd kunnen worden. Het college van B en W hoopt hiermee op meer reuring in het centrum van het dorp.

Mogelijk wordt de taptoe van Wilhelmus op Bevrijdingsdag het eerste grote evenement op het plein. De aanvraag, die al was ingediend door het Comité 4 en 5 mei, kan nu in behandeling worden genomen. Of ook de kermis dit jaar al terugkeert naar het plein is met het goedgekeurde beleid toch nog niet definitief. De gemeente wil eerst onderzoek doen naar alle opties. Daarbij wordt gestreefd de kermis in het centrum te houden en samen te laten vallen met het Baggerfestival.

De PvdA probeerde dat onderzoek te schrappen uit het voorstel middels een amendement. ,,Zeg nou gewoon dat de kermis terugkeert op het Winklerplein. Wees duidelijk. Er zijn feitelijk geen andere opties", hield fractievoorzitter Anton van Rees het college voor. Maar burgemeester Van Hemmen was het niet met hem eens. ,,Het gaat hier niet alleen om 2015 maar om een toekomstbestendige oplossing voor de kermis. Dat moeten we nader onderzoeken."

Van Rees kwam met nog enkele amendementen. Zo wilde hij af van de verscherping van de zondagsrust, de "verUrking" van Sliedrecht, zoals hij het noemde. ,,In het verleden is gebleken dat het mogelijk is op zondag activiteiten te ontplooien met respect voor elkaars opvattingen." In het nieuwe evenementenbeleid zijn evenementen alleen nog toegestaan ten noorden van de A15. In het oude beleid mocht dat na 13.00 uur ook in de rest van het dorp.

Nico de Jager legde namens zijn fractie SGP-ChristenUnie het belang van de zondagsrust nog eens uit. ,,Wij ervaren de zondagsrust als een geschenk van grote waarde. We zijn er diep van overtuigd dat een mens behoed moet worden om niet altijd maar door te gaan. Rust reset, re-creëert en is van vitaal belang voor ons welbevinden. Zondagsrust is persoonlijk en maatschappelijk goud waard. God heeft het zo goed bedoeld voor ons, geeft zo'n mooi geschenk. Enerzijds gunnen wij dat iedereen. Anderzijds doet het ons pijn als dat geschenk zijn glans verlies", hield De Jager zijn vurig betoog. ,,Nu kunnen wij ons de opmerking voorstellen: geen probleem dat jullie christenen dat zo ervaren maar laat ons ook onze eigen gang gaan. Of: wij rustten op een andere manier. Logisch, maar tegelijkertijd ook een spanningsveld. Een dorp waarin een groot deel echt behoefte heeft aan zondagsrust is minder, of niet, geschikt voor uitbundige uitgaansmogelijkheden en evenementen. Dat heeft niets te maken met de ander geen ruimte gunnen in Sliedrecht. Andersom geldt het namelijk evenzo: als je de zondagsrust overboord gooit, gun je ook anderen de ruimte niet. Blijkbaar kunnen we niet allebei ons gang gaan, maar moeten we afspraken maken. Dat is precies wat er gebeurd is. We hebben afspraken gemaakt."

Bij dit laatste sloten de coalitiepartners PRO Sliedrecht en VVD zich aan. ,,We hebben elkaar in het midden gevonden. Wij zijn tevreden met dit compromis", zei Timo Pauw van PRO. Het evenementenbeleid werd dan ook bijna unaniem aangenomen. Alleen de PvdA stemde tegen.