SDD wil meer werkzoekenden aan werk helpen

SLIEDRECHT In de Drechtsteden steeg het aantal mensen met een bijstandsuitkering in de eerste kwartalen van 2015 met 2,9 procent tot 6234, maar vanaf eind mei is het aantal mensen gedaald naar 6181 (aandeel jongeren hierin is 6,5 procent). Terwijl landelijk het aantal bijstandsuitkeringen de eerste kwartalen is gestegen volgens het CBS. De positieve trend en de lichte groei van de economie wil de Sociale Dienst Drechtsteden benutten om nog meer werkzoekenden naar werk te bemiddelen. De Sociale Dienst start met nieuwe initiatieven.

De huidige middelen die de Sociale Dienst inzet om werkzoekenden te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk - en werkgevers naar werknemers - , lijken hun vruchten af te werpen. De detachering van werkzoekenden, inzet van loonkostensubsidie en begeleiding op de werkplek lijken succesvol. Ook de samenwerking van Baanbrekend Drechtsteden met UWV en de goede contacten met werkgevers dragen bij aan de grotere uitstroom van werkzoekenden.

Deze aanpak wil de Sociale Dienst verder verbeteren en daarom is zij steeds op zoek naar nieuwe methoden. Begin dit jaar is gekeken naar succesvolle initiatieven van andere gemeenten. De vergelijking maakte duidelijk dat onder meer de aanpak aan het begin van het traject met intensieve begeleiding tot verbetering kan leiden. De Sociale Dienst is inmiddels gestart met nieuwe initiatieven om te voorkomen dat inwoners een uitkering nodig hebben en om meer werkzoekenden te ondersteunen richting de arbeidsmarkt. Voor de nieuwe initiatieven benut de Sociale Dienst het beschikbare Participatiebudget.

Een andere manier van begeleiding van werkzoekenden is een belangrijk nieuw initiatief waarmee de Sociale Dienst al is gestart. Werkzoekenden krijgen daarbij intensieve, persoonlijke begeleiding en de nadruk ligt op de kracht en kwaliteiten van de kandidaten. Wanneer de methode succesvol is, worden alle regisseurs van de Sociale Dienst opgeleid om hiermee te werken.

Voor mensen met een uitkering is het lastig om een baan te vinden. Zij verliezen het vaak tussen de vele reacties op een vacature. Daarom wil de Sociale Dienst een extra financiële prikkel inbouwen die werkgevers overstag doet gaan om de kandidaat in dienst te nemen. De inzet van de 'Meesterbeurs' is een ander initiatief. Deze is bedoeld voor werkzoekende 50-plussers die geen baan kunnen vinden. Met deze beurs krijgen ze de kans om werkervaring op te doen gedurende zes maanden. Zij gaan aan de slag met behoud van uitkering. Daarnaast is nieuw dat voor een groep met meer kansrijke werkzoekenden de Sociale Dienst een speciaal team inzet van een uitzendbureau.

De Sociale Dienst onderzoekt nog meer initiatieven die bruikbaar zijn, zoals 'Parttime ondernemerschap'. In deze constructie kunnen bijstandsgerechtigden enkele uren per week als zzp-er werken of een kleine onderneming starten. Ze krijgen dan een aanvullende uitkering op het bedrag dat ze verdienen.