Seinen op groen voor sportaccommodatie Benedenveer

SLIEDRECHT Alle seinen staan op groen voor de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie in Benedenveer. Afgelopen dinsdag heeft het college van B&W geconstateerd dat het project definitief haalbaar is. Donderdag zijn in sporthal De Stoep de nodige overeenkomsten getekend door wethouders Len van Rekom en Hanny Visser namens de gemeente en Ad Riebergen en Gijs van der Leeden namens de Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB). De onderzoeksfase is daarmee afgerond en de voorbereiding van de bouw kan beginnen.

Na het tekenen van de intentieovereenkomst tussen de gemeente en SSB op 5 november moest nog verder onderzoek worden gedaan naar de financiële, fiscale en juridische haalbaarheid van het project. Hieruit is gebleken dat de bouw van de sporthal op al deze terreinen haalbaar is. Nu dat duidelijk is kan de gemeente de subsidie voor de bouw aan SSB verstrekken. De gemeenteraad heeft hier eerder al mee ingestemd. Verder verkoopt de gemeente de benodigde grond aan SSB en zal mede garant staan voor de aanvullende lening die SSB moet aangaan om de sportaccommodatie te kunnen bouwen.

Wethouder Len van Rekom: ,,Dit is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie. Het onderzoekswerk is hiermee afgerond en alle seinen staan op groen voor de bouw van een prachtige nieuwe sportaccommodatie. Ik ben ervan overtuigd dat veel Sliedrechters hier plezier aan gaan beleven."

Voorzitter Ad Riebergen van SSB beaamt dit en voegt toe: ,,Het succes is te danken aan de gezamenlijke ambitie van SSB en de gemeente om te investeren in de breedtesport in Sliedrecht, zodat uiteindelijk de sport in het algemeen de winnaar is."

Het voorontwerpbestemmingsplan voor de locatie Benedenveer is op 19 maart in procedure gebracht. Mogelijk leiden de ingediende reacties nog tot een aangepast ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd. Na verwerking van de zienswijzen stelt de gemeenteraad na de zomervakantie het bestemmingsplan vast. Dan kan begonnen worden met de bouw. Volgens planning wordt de nieuwe sporthal medio 2016 opgeleverd.