• Archief BDUmedia

SGP-Christen Unie wil interactief communiceren met burger

SLIEDRECHT - De SGP-Christen Unie is van mening dat communicatie via de digitale media inmiddels een belangrijkere en niet meer weg te denken plaats in de samenleving heeft. Mede daarom en in het kader van burgerparticipatie en verbetering van dienstverlening willen zij graag dat de inwoners van Sliedrecht de mogelijkheid wordt geboden om op een meer interactieve wijze met de gemeente te communiceren. In diverse gemeentes in Nederland en ook in de nabije omgeving, ontwikkelen zich verschillende initiatieven op dit gebied. Wat de fractie van de SGP-Christenunie betreft hoeft de gemeente Sliedrecht hierbij niet de koploper te zijn, maar moet ze zeker ook niet achteraan willen lopen.

Door het indienen van een motie 'vreemd aan de orde van de dag' in de raadsvergadering van dinsdagavond, roept de fractie het college op om op korte termijn met een voorstel te komen om het interactief communiceren met de inwoners mogelijk te maken. Hiervoor zijn een aantal ideeën aangedragen. De eerste is een interactieve kaart op internet of een app, waarmee klachten in de openbare ruimte gemeld kunnen worden, zoals straatverlichting die niet brand, losliggende stoeptegels, paardenpoep, een kapot speeltoestel etc. Concreet is hierbij de app Buiten Beter aangehaald, die al verschillende gemeentes wordt gebruikt. Een tweede idee is dat de aanvragen voor omgevingsvergunningen en afgegeven vergunningen via de website van de gemeente Sliedrecht gepresenteerd worden op een kaart van Sliedrecht. Hiermee kan iedereen altijd direct inzicht krijgen welke vergunningen zijn aangevraagd en welke zijn afgegeven. Als derde wordt voorgesteld om de inwoners de mogelijkheid te geven te communiceren met de gemeente via Whatapp en Twitter. Een laagdrempelige en eigentijdse manier van communiceren, die voor steeds veel mensen inmiddels meer gewoonte is dan uitzondering.

Het college wordt gevraagd een en ander uit te zoeken en voor het einde van de maand april met een concreet plan te komen, zodat de gemeenteraad hier een besluit over kan nemen. Doelstelling is om een of meer ideeën in het 3e kwartaal van 2015 te verwezenlijken.