SGP-CU: 'Op welke punten kan het openbaar vervoer beter?'

SLIEDRECHT De fractie van de SGP-ChristenUnie verzamelt verbeterpunten voor het openbaar vervoer in Sliedrecht en de regio. Mensen die hun tips met de SGP-CU willen delen kunnen deze mailen naar de fractie.

,,Als fractie van de SGP-ChristenUnie hebben we al enkele punten verzameld, maar wellicht hebben ook andere betrokkenen belangrijke zaken te melden. Al deze reacties van burgers, bedrijven en instellingen willen we, samen met onze eigen bevindingen, bundelen en meegeven aan wethouder Tanis, die Sliedrecht op dit punt vertegenwoordigt in de regio Drechtsteden", licht SGP-CU-raadslid Jan Visser toe.

De fractie doet deze oproep juist nu omdat de provincie Zuid-Holland binnenkort een keuze moet maken welk bedrijf de bus- en treinverbinding vanaf 2019 mag gaan verzorgen. Het huidige contract met Arriva loopt eind 2018 af. Voor die tijd moet dus een keuze gemaakt worden. Het Drechtstedenbestuur wordt bij deze keuze nauw betrokken. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels in volle gang.

,,Nu is het moment om duidelijk te maken waar die verbindingen, aansluitingen en service beter of anders kunnen", aldus Visser.

Mensen kunnen hun input mailen naar fractie@sgpchristenunie.nl, bij voorkeur voor 26 maart.