• AED Havikflat

    Richard van Hoek Fotografie

Sliedrecht 'Hartveilig'

SLIEDRECHT In aanwezigheid van de vrijwilligers van de werkgroep 'Hartveilig Wonen' plaatste wethouder Hanny Visser woensdagmiddag in de Havikstraat de laatste AED. Hiermee heeft de gemeente een dorpsbreed netwerk van Automatische Externe Defilibrators (AED's). Samen met een grote groep reanimatievrijwilligers kan acute hulp geboden worden in geval van een hartstilstand. Wethouder Visser: ,,Het werk van deze belangrijke vrijwilligers is letterlijk van levensbelang en dan is het goed om te weten dat er altijd een AED in de buurt is."

Hartveilig wonen bestaat uit vrijwilligers die wonen en/of werken in de gemeente en die getraind zijn om te reanimeren en/of te defibrilleren. Deze vrijwilligers worden opgeroepen door de meldkamer van 112, wanneer een hartstilstand wordt vermoed. Met een sms-bericht wordt de vrijwilliger gealarmeerd en verzocht naar het slachtoffer te gaan. Al dan niet met een AED. De vrijwilligers verlenen acute hulp totdat het ambulancepersoneel dit overneemt.

SNELLE HULPVERLENING Jaarlijks worden er 15.000 mensen in Nederland getroffen door een circulatiestilstand. Acute hulpverlening in de eerste 6 minuten is van cruciaal belang om de kans op overleven te vergroten. Het lukt een ambulance niet altijd om binnen dit aantal minuten bij een slachtoffer te zijn. Door mensen in de omgeving van het slachtoffer in te zetten voor de eerste acute hulpverlening, vergroot de kans om een hartstilstand te overleven.