• Gemeente Sliedrecht

Sloop 'locatie Lanser' volgende week van start

SLIEDRECHT De herontwikkeling van Rivierdijk-West ('locatie Lanser') gaat een belangrijke volgende fase in. Volgende week starten de sloopwerkzaamheden van de huidige panden. Daarmee komt een eind aan de troosteloze aanblik van deze centrale plek in het dorp. Op deze plek verrijzen elf nieuwe eengezinswoningen, passend bij het karakter van de dijk.

Wethouder Hans Tanis is blij met deze nieuwe mijlpaal in het project. ,,Als college van B&W hebben we ons ervoor ingezet om duidelijkheid te geven over dit project, samen met omwonenden en de Historische Vereniging. Na instemming van de gemeenteraad wisten we dat we deze locatie een prachtige nieuwe bestemming gaan geven. Dan wil je het liefst dat de huidige, vervallen panden snel worden gesloopt. Gelukkig is het nu zo ver. Een belangrijk moment in dit beeldbepalende project voor Sliedrecht. Nu kunnen we écht vooruit gaan kijken."

VERVOLGSTAPPEN In oktober wordt door Adriaan van Erk Ontwikkeling B.V. een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden, waar meer informatie wordt gegeven over de nieuwbouwplannen. In december zal Van Erk de omgevingsvergunning aanvragen om te kunnen bouwen. Een ander belangrijk moment is de verkoop van de elf eengezinswoningen; deze gaat naar verwachting in februari 2018 van start. Vanaf april 2018 wordt het terrein bouwrijp gemaakt, dit duurt naar verwachting tot het najaar van 2018. Daarna kan de bouw starten, uiteraard onder het voorbehoud dat voldoende woningen zijn verkocht.