• Slydrecht.NU

Slydregt.NU heeft een nieuw bestuur

SLIEDRECHT Slydregt.NU heeft woensdagavond een nieuw bestuur gekregen. Het nieuwe bestuur bestaat uit Hayco van der Meulen (voorzitter), Hanneke Boogaard (secretaris), Cora Haanskorf (penningmeester) en Cees Westerhout (algemeen bestuurslid en burgerraadslid).

Mark Jongeneel is teruggetreden als voorzitter omdat iemand wettelijk geen raadslid en partijvoorzitter mag zijn omdat er dan belangenverstrengeling kan optreden. Mark Jongeneel vertelt: ,,Dat is jammer maar ik heb het volste vertrouwen dat het nieuwe bestuur de vereniging verder gaat uitbouwen." 

Het nieuwe bestuur kan gelijk aan de bak. Het aantal leden moet gaan groeien zodat Slydregt.NU in 2022 over een diverse lijst kan beschikken. Daarnaast moet de naamsbekendheid van Slydregt.NU groter worden dit kan worden bereikt door activiteiten te organiseren en de straat op te gaan. Het bestuur gaat ook de fractie waar nodig ondersteunen met raad en daad. Tot slot moet er een campagnekas voor de verkiezingen 2022 worden gecreëerd met als einddoel de verdubbeling van het huidig aantal zetels.