Spek: 'Eentonig verantwoordingsdebat'

SLIEDRECHT In navolging van buurgemeente Molenwaard experimenteerde het college van burgemeester en wethouders dinsdagavond met een verantwoordingsdebat. ,,Een goed initiatief en dat ze hier halverwege de coalitieperiode mee komen, snap ik ook wel, maar wat ik niet begrijp is dat er voor deze vorm wordt gekozen", zei Ton Spek voorafgaand aan de raadsvergadering. ,,Wij als oppositie hebben de afgelopen twee jaar ook hard gewerkt en willen ook graag ons zegje doen in plaats van alleen interrumperen. Dan wordt het wel erg eentonig."

Door Erik de Bruin

Spek vertegenwoordigt een deel van de oppositie. Hij is fractievoorzitter van het CDA, een partij die na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 aanvankelijk op het pluche leek te blijven zitten, maar na onenigheid tijdens de coalitieonderhandelingen toch van boord stapte. ,,Daarna brak even een moeilijke periode aan waarin we onszelf bij wijze van spreken moesten uitvinden als oppositiepartij." Dat is volgens hem aardig gelukt. ,,We denken mee, vullen aan en maken plannen mooier", zegt hij met een brede grijns. ,,Die ruimte krijgen we ook en daar zijn we heel gelukkig mee. Ik prijs het duale karakter van de gemeenteraad en de kwetsbaarheid en openheid waarmee het college naar buiten treedt verdient ook lof. Dit initiatief past bij de transparantie die burgemeester en wethouders propageren." Toch plaatst hij bij voorbaat kanttekeningen. ,,Krijgen we voldoende ruimte om vragen te stellen en een kritisch geluid te laten horen? Legt het gemeentebestuur ook verantwoording af over zaken die niet worden gezegd?" Er verschijnt een ietwat gemeen lachje op zijn gezicht. ,,Ik kan me zo voorstellen dat het recordaantal insprekers en besloten vergaderingen niet wordt aangehaald en hoe zit het nu eigenlijk met die veelgeprezen overheidsparticipatie? Er zijn regelmatig inwoners en organisaties die zich beklagen over het feit dat ze laat en onzorgvuldig zijn geïnformeerd. Soms ontstaan er zelfs ordinaire ruzies en heeft het sterk de schijn van machtspolitiek. De watersportvereniging in de haven en de ondernemersvereniging op de Kerkbuurt zullen die open houding niet onderschrijven. Dat soort dingen willen we graag aankaarten. We vragen ons alleen af hoe. In principe zijn het alleen presentaties van B&W met enkel de mogelijkheid om te interrumperen. Meer ruimte is er niet. Dat zouden we wel graag willen. Als er voor de coalitie volop tijd is (vijftien minuten per bestuurder, red.) om te laten horen wat er is bereikt, dan zouden ze dat ook de oppositie moeten gunnen. Een kwartier lijkt me toch niet te veel gevraagd, maar daar hebben ze niet voor gekozen."

'Geroeptoeter'

,,Wat ik dan naar voren zou brengen? Phoeh ... ik denk een aantal amendementen en moties die zijn aangenomen. Op 8 maart werd een besluit genomen over de jeugdnota. Een goed plan - daar hebben we de wethouder ook voor gecomplimenteerd - dat nog wel even 'smart' moest worden gemaakt door er tien concrete doelstellingen aan toe te voegen. Hiervoor hoefden we niet eens een amendement in te dienen. We stelden het in de oordeelsvormende vergadering voor en de wethouder gaf direct aan dat ze dit een welkome aanvulling vond en het in orde zou maken. Wat ook is gebeurd. Hulde." Hij ergert zich wel eens aan wat hij omschrijft als geroeptoeter. ,,Dat 'gewoon doen' (de slogan van het collegeuitvoeringsprogramma, red.) hangt me wel een beetje de keel uit. Dat komt alleen tot uitdrukking in 'fun'-onderwerpen. Waar weinig tot geen weerstand tegen is. Het weer optuigen van het Baggerfestival bijvoorbeeld. Maar hoe zit het met de Dijkvisie, die al lang af had moeten zijn. Eind 2015 zou er duidelijkheid komen over de haalbaarheid van het Recreatief Knooppunt. Dat is niet gebeurd. Ook daar was geen sprake van gewoon even doen. Stellen ze dat zelf niet aan de kaak dan willen wij dat kunnen doen. Het college rolt in vier jaar tijd een zeer ambitieus programma uit. Veel goede plannen, maar wel vaak gefocust op maar één beleidsterrein. Er ontbreekt nogal eens een sociaal element, die brengen wij dan met succes in."