• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

'Sport en cultuursubsidies ontbreken in document'

SLIEDRECHT In het document met de regels voor subsidies in het sociaal -en welzijnsdomein ontbreken volgens raadslid Ria de Mul (SGP-ChristenUnie) de sport -en cultuursubsidies. Ze vraagt opheldering van het college van burgemeester en wethouders.

 

Ze wil weten waarom deze subsidies - volgens De Mul hebben ze voor een groot deel te maken met sport - niet terug te vinden zijn in het betreffende document 'Subsidiebeleidsregels Sociaal 2018'. Het college stuurde dat document dit najaar naar de gemeenteraad. Begin 2017 stelde de raad het subsidiebeleid voor de periode 2017-2020 vast.

 

De Mul geeft aan dat het ontbreken van de sport -en cultuursubsidies afwijkt van het door de raad opgestelde beleid. Ze wil ook weten op welke manier de gemaakte afspraken rond de betreffende subsidies worden uitgevoerd.

Het college heeft nog niet gereageerd.