• RIVM

Staatssecretaris: geen reden voor uitbreiding 'blauw gebied'

SLIEDRECHT Staatsecretaris Stientje van Veldhoven ziet geen reden om het nu afgebakende gebied rondom de fabriek van Chemours uit te breiden. Dat is bedoeld voor bloedonderzoek naar PFOA. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Veldhoven houdt vast aan het blauwe gebied (zie kaart) op basis van onderzoeken van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waaruit blijkt dat bij personen in dat blauwe gebied de hoogste waarde van de giftige stof PFOA is aangetroffen. In het donkerste gebied meer dan in het lichtblauwe gebied.De staatssecretaris reageert op vragen van verschillende partijen uit de Tweede Kamer die er ook voor pleitten om de regeling voor bloedonderzoek uit te breiden. ,, Alhoewel ook ik constateer dat er buiten het 'blauwe gebied' zeker mensen zijn die zich zorgen maken, geven de RIVM-onderzoeken geen aanleiding voor een verdere uitbreiding", aldus Van Veldhoven. ,,Ik heb er wel bij de gemeenten op aangedrongen dat zij bij de uitvoering van de regeling elke aanvraag individueel beoordelen, ook als een aanvraag niet bij voorbaat aan de criteria lijkt te voldoen. Er kan immers sprake zijn van bijzondere omstandigheden die ertoe leiden dat een aanvraag toch kan worden goedgekeurd. De aanvrager zal in zulke gevallen uiteraard moeten motiveren welke bijzondere omstandigheden dat zijn." Verder zegt ze ook bereid te zijn de afbakening van het gebied opnieuw te bekijken, mocht in de toekomst blijken dat er informatie naar voren komt die een nieuw inzicht biedt.

Overigens zijn er vanuit de gemeente Sliedrecht 578 aanvragen voor een bloedtest ingediend. Dat is ruim meer dan Dordrecht (463) en Papendrecht (306). Daarvan zijn er 509 toegewezen, 58 afgewezen en nog 11 van in behandeling. Het gaat om cijfers die op 11 december bekend waren.