Start werkzaamheden Ouverture eind 2015

SLIEDRECHT De werkzaamheden aan het kruispunt Ouverture-A15 starten eind 2015. Als de winter niet al te streng is kan het kruispunt in het eerste kwartaal van 2016 worden opgeleverd. Dat laat het college van B en W weten in antwoord op vragen van de VVD-fractie.

De fractie had gevraagd naar de stand van zaken nadat wethouder Theo den Braanker in december vorig jaar bekendmaakte dat de oplevering enige vertraging zou oplopen. Aanvankelijk zou het kruispunt eind 2015 gereed zijn. Nu is dus duidelijk geworden dat dit een kwartaal opschuift. Mocht de volgende winter een strenge zijn, dan kan dat nog oplopen tot half 2016. ,,Een deel van de werkzaamheden kan alleen bij temperaturen van ruim boven nul uitgevoerd worden", licht het college toe.

In de beantwoording van de vragen van de VVD ontkent het college dat de vertraging te maken heeft met afkeuring van de plannen door Bouwfonds en/of Rijkswaterstaat. ,,De gekozen oplossing staat niet ter discussie. Het overleg gaat over deelaspecten van het kruispunt", aldus het college.