• Rechtbank

Steekactie op de Stationsweg kan tot celstraf leiden

'Hij had een slagader kunnen raken'

SLIEDRECHT Was het noodweer of een bewuste steekactie? Is het het terecht als de verdachte een maand moet zitten en daardoor zijn baan kwijtraakt? De drie rechters die vrijdagmorgen in de Dordtse rechtbank een 25-jarige man uit Sliedrecht uithoorden en naar het requisitoir van de officier van Justitie en het pleidooi van de advocate luisterden, vellen hun vonnis op 13 november. Tijdens de zitting werd uitgebreid teruggeblikt op de vecht- en steekpartij die in de ochtend van zaterdag 11 april plaatsvond op de Stationsweg. ,,Hoeveel waarde kan je aan de verklaringen hechten? Alle betrokkenen waren zwaar onder invloed van alcohol en drugs."

Door Erik de Bruin

In tegenstelling tot de raadsvrouw, die hierboven wordt geciteerd, deed de officier dat wel. Volgens haar passen het letsel en het sporenbeeld naadloos op de verklaringen van het slachtoffer en een getuige. ,,De verklaring van de verdachte strookt niet met de andere verklaringen en ook niet met de steekwond, die aan de achterzijde van de schouder zit. Het is niet aannemelijk dat het slachtoffer zelf in het mes is gelopen. Wel aannemelijk is dat er een neerwaartse beweging mee is gemaakt. Omdat dit vlakbij de hals en het hoofd gebeurde, was er een aanmerkelijke kans op zwaar lichamelijk letsel. Hij had een slagader kunnen raken. Het was een behoorlijk groot mes, dat diep in het lichaam had kunnen doordringen."

'Zorgelijk fenomeen'

De verdachte vertelde de rechters dat hij het mes uit de keuken had gehaald en mee naar buiten had genomen om zichzelf te verdedigen. Volgens de officier was dat niet noodzakelijk. ,,De aangever stond open voor een potje vechten, maar had geen wapen bij zich. De verdachte had andere keuzes kunnen maken. Er waren mogelijkheden om de situatie te ontvluchten." Dat hij een mes bij zich had, noemde ze een zorgelijk fenomeen. ,,Je ziet wat de gevolgen kunnen zijn." De advocate bracht hier tegenin dat er te weinig bekend is over het letsel en de grootte van het mes. Ze deed een beroep op noodweer. ,,De aangever had weldegelijk ook een wapen. Hij sloeg op straat een bierflesje kapot. Dat heeft mijn cliënt als zeer bedreigend ervaren. Hij had al angst en door dat kapotgeslagen flesje werd die vrees alleen maar groter. Wat er precies is gebeurd, kan hij zich niet herinneren. Ik geloof dat wel. Het zou in zijn eigen belang zijn als hij dit wel zou kunnen vertellen." Vervolgens bracht ze naar voren dat hij er geen bewijs is dat hij willens en wetens heeft gestoken. ,,Mijn cliënt is niet als een beest tekeer gegaan. Hij is geen agressief persoon."

De Sliedrechter heeft geen geweldsdelicten op zijn naam staan. Hij is in het verleden wel veroordeeld wegens vandalisme, rijden onder invloed en opiumbezit in België. Hij gebruikte ook cocaïne. Eén van de rechters vroeg hem hoe lang en hoe vaak en of er in Sliedrecht gemakkelijk is aan te komen. ,,Overal wel, vooral in Rotterdam", antwoordde de verdachte. ,,Ik heb het drie jaar gebruikt. Niet zo vaak, hoor ... eens in de maand op een feestje of bij een festival." ,,Raakte u daar opgefokt van?" ,,Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik gebruikte het vooral om nog meer biertjes te kunnen drinken en niet in slaap te vallen."

'Totaal in paniek'

Vrijdagavond 10 april was er een feestje bij hem thuis. Rond half vijf 's nachts (het feest was nog aan de gang) belde de aangever aan. Hij werd niet binnengelaten ,,Mijn vrienden hebben hem weggestuurd omdat hij een ruziezoeker is", aldus de verdachte, die over de reden van zijn bezoek zei dat hij van het feestje af wist. ,,De kroegen waren dicht, hij wilde nog een biertje scoren." De raadsvrouw bracht tijdens haar pleidooi naar voren dat de aangever op zoek was naar drugs, maar wist dat hij niet gewenst was. Toch klopte hij nog twee keer aan. ,,Na de derde keer heeft hij me gebeld. Hij heeft me aardig de huid vol gescholden. Het werd steeds gekker." ,,Waarom heeft u een mes gepakt en bent u naar buiten gegaan?", vroeg de rechtbank. ,,Ik was bang dat hij door de voordeur zou rammen of het raam in zou gooien. Het keukenmes was ter verdediging. Ik weet hoe agressief hij is." ,,U had de politie kunnen bellen." ,,Daar heb ik helemaal niet aan gedacht, ik was totaal in paniek." De rechter stelde hem ook een vraag over de vechtpartij op straat en de messteek in de schouder van het slachtoffer. Volgens de verdachte kwam de man op hem afgestormd. ,,Het is in een worsteling gebeurd. Hoe weet ik niet precies, het ging zó snel."

Het slachtoffer werd tijdens de zitting vaak aangever genoemd. De rechters vertelden dat hij zijn aangifte heeft ingetrokken alsmede de vordering benadeelde partij. In een brief van het slachtoffer aan de rechtbank staat dat er die nacht veel misverstanden waren en dat iedereen schuld had. ,,Ik heb hem nooit iets aan willen doen", zei de verdachte. ,,Er zijn geen spanningen tussen ons. We hebben elkaar na het incident één keer kort gesproken. Als we elkaar op straat zien, zeggen we gedag."

'Signaal afgeven'

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, krijgt de verdachte een gevangenisstraf van vier maanden waarvan driekwart voorwaardelijk. ,,Wat voegt een maand zitten nou toe?", vroeg zijn advocate zich hardop af. ,,Je maakt iemands leven kapot die door veel sporten en veel minder alcohol- en geen drugsgebruik veel bewuster is gaan leven en bereid is een werkstraf te verrichten. Dan kan hij gewoon zijn baan behouden. Niet als hij tot een gevangenisstraf wordt veroordeeld, dat heeft zijn werkgever al aangegeven." De officier van Justitie reageerde dat een maand cel wel op zijn plaats is. ,,Hiermee wordt het signaal afgegeven van: Dit doe je niet, het kan verschrikkelijke gevolgen hebben. Ik hoor te weinig dat het door het gebruik en de combinatie van alcohol en drugs is gekomen. Terwijl dat juist heel essentieel is. Daardoor waren beide partijen niet in staat verstandige keuzes te maken."