• Wethouder Dijkstra opent de opgeknapte speeltuin aan de Valkhof.

    Gemeente Sliedrecht

Stemmen op ontwerpen speel- en sportplekken

SLIEDRECHT In De Grienden, Prickwaert en Weresteijn kan woensdagmiddag 30 augustus gestemd worden op ontwerpen voor de speel- en sportplekken die in die buurten opgeknapt gaan worden. Van 13.30 uur tot 16.30 uur mag jong en oud een stem uitbrengen op hun favoriete ontwerp dat met inbreng van de buurt tot stand is gekomen. Buurtbewoners krijgen hiervoor zogenaamde stempassen in de brievenbus, als uitnodiging om hun keus kenbaar te maken tijdens de feestelijk aangeklede stemmiddag.

Het stemmen is voor alle bewoners jong en oud. Er is direct te zien welk ontwerp de meeste kans heeft om uitgevoerd te gaan worden en het is dus belangrijk dat alle buurtbewoners zich laten horen! Naast het stemmen, zijn er die middag ook veel spelletjes en activiteiten te doen en zijn er heerlijke ijsjes.

DE GRIENDEN Kom dan op woensdag 30 augustus tussen 14.30 uur en 16.30 uur naar de speelplek in de Hopper bij de ingang van De Grienden om een stem uit te brengen op het favoriete ontwerpen.

PRICKWAERT EN WERESTEIJN Kom dan op woensdag 30 augustus tussen 14.30 uur en 16.30 uur naar de ingang van de natuurspeeltuin 'In de Weer' om een stem uit te brengen op sw favoriete ontwerpen.

UITVOERINGSBELEID De gekozen ontwerpen zijn bepalend voor de verdere uitwerking. Vragen, opmerkingen en suggesties worden beoordeeld. Na de reactieperiode en voorbereidingen volgt de grote aanpak in het voorjaar zodat de speel- en sportplekken klaar zijn voor het nieuwe buitenspeelseizoen. De herinrichting van speelplekken is een uitwerking van het 'Uitvoeringsbeleid speel- en sportruimte' dat op 10 mei 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. In vijf jaar worden buurt voor buurt de speel- en sportplekken opgeknapt. Fasegewijs worden 105 sport- en speelplekken samengevoegd tot 66 aantrekkelijke speel- en sportplekken die recht doen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen.