• Archief BDUmedia

Sterk maken voor behoud watertoren

SLIEDRECHT De Sliedrechtse gemeenteraad wil de watertoren in het dorp van de ondergang redden.

Dinsdagavond nam een grote meerderheid van de raad een motie aan waarin het college van b en w wordt opgeroepen om maatregelen te nemen die een verdere achteruitgang van het gebouw moeten voorkomen.

Als het aan de raad ligt komt de watertoren zo snel mogelijk op de lijst met gemeentelijke monumenten. Hiervoor is eerst een advies nodig van de Monumentencommissie Sliedrecht. Dit advies moet nog dit jaar op tafel liggen.

Verder moet er op korte termijn, in overleg met de projectontwikkelaar van terrein De Zaai, bekeken worden welke maatregelen er nodig zijn om de watertoren te behouden en verder verval te stoppen. De raad wil hierover uiterlijk 1 februari 2019 uitsluitsel. Mogelijk dat er dan een voorstel moet liggen waarin de gemeentelijke betrokkenheid bij een eventuele restauratie staat beschreven.

De watertoren verkeert in zeer slechte staat. Het 28,5 meter hoge gebouw is particulier bezit en staat op terrein De Zaai. De projectontwikkelaar diende voor dit gebied in de afgelopen decennia diverse woningbouwplannen in, maar deze vonden om meerdere redenen geen goedkeuring in de ogen van de beleidsmakers. Omdat er sprake van particulier bezit is de gemeente in eerste instantie niet de aangewezen partij om de watertoren te redden.

De watertoren stamt uit het einde van de negentiende eeuw, een periode waarin Nederland op de waterleiding overstapte. Daarvoor was men voor de watervoorziening aangewezen op sloot- en rivierwater. In heel Nederland staan soortgelijke watertorens die allemaal zijn ontworpen door de Dordtse architect Jan Schotel.

De erbarmelijke staat van de watertoren is onder andere de Historische Vereniging Sliedrecht een doorn in het oog. Sliedrechter Kees de Zanger pleitte eerder deze maand voor gemeentelijk ingrijpen. Partijen in de raad kondigden toen al een motie aan.

D66 stemde dinsdag tegen.