• De bestuursleden hebben de staturen getekend bij Notaris N. Papaïoannou

    Stichting Struikelstenen

Stichting Struikelstenen Sliedrecht een feit

SLIEDRECHT De Stichting Struikelstenen Sliedrecht is sinds woensdag 20 april officieel een feit. De vier mensen, die zich sinds de zomer 2015 hebben ingespannen om ook in Sliedrecht struikelstenen geplaatst te krijgen, hebben recent versterking gekregen van Gwen Talsma. Gwen, die de rol van voorzitter van de Stichting op zich neemt, is in Sliedrecht beter bekend onder haar pseudoniem van dorpsdichter Petra M. Herwaaijer. Het stichtingsbestuur bestaat verder uit Ronald Kitsz, Maria Stam, Anja van der Starre en Gerrit Venis.

De planning is dat Gunter Demnig, kunstenaar en initiatiefnemer van het project 'Stolpersteine', in het voorjaar van 2017 naar Sliedrecht komt om de eerste stenen te leggen. Inmiddels is er door middel van crowdfunding € 2.779,58 binnengehaald. De Stichting zal zich dit jaar hard maken om het resterende bedrag voor alle te plaatsen stenen, vooralsnog zo'n 30, bij elkaar te krijgen. Het gaat dan om uit ons dorp weggevoerde Joden, Merwedegijzelaars en waarschijnlijk ook onderduikers die de oorlog in gevangenschap niet hebben overleefd.

Op dit moment werkt de Stichting aan het opzetten van een website, waar alle relevante informatie over deze mensen en het huis waar zij destijds woonden straks terug te vinden moet zijn. Ook zal de Stichting zorgdragen voor het onderhoud van de struikelstenen nadat ze geplaatst zijn.

Notariskantoor Koppelaar in Sliedrecht heeft de kosten van de formele handelingen, waaronder het opstellen van de oprichtingsakte van de Stichting, vanwege de doelstelling, voor haar rekening genomen. Notaris N. Papaïoannou van het kantoor zal zitting nemen in het Comité van Aanbeveling van de Stichting, dat verder bestaat uit burgemeester B. van Hemmen, dominee H. Hartogsveld, de historicus B. Wallet en mevrouw W. Meershoek, directeur van Kamp Amersfoort.

Zie voor meer informatie de Facebookpagina: facebook.com/struikelstenensliedrecht.