Stichting Welzijnswerk Sliedrecht verhuist naar Bonkelaarplein

SLIEDRECHT In het kader van het Integraal Accommodatieplan van de gemeente Sliedrecht zal de Stichting Welzijnswerk Sliedrecht in 2018 verhuizen naar het Bonkelaarplein. Dat betekent dat niet alleen de welzijnsorganisatie zal verhuizen, maar dat ook verschillende activiteiten van groepen die nu nog in De Reling plaats hebben naar andere huisvesting moeten omzien.

De gemeente Sliedrecht wil dat kwetsbare inwoners en mensen met ondersteuningsvragen zo goed en efficiënt mogelijk geholpen worden. Dit is uitgewerkt in de visie op het sociaal domein. Door het Sociaal team Sliedrecht, het Jeugdteam en de voorliggende voorzieningen uitgevoerd door SWS, gezamenlijk te huisvesten kan er een efficiëntere en effectieve ondersteuning worden geboden aan de inwoners.

Met het Integraal Accommodatieplan wil de gemeente Sliedrecht de gemeentelijke organisatie en de maatschappelijke partners die het beleid van de gemeente uitvoeren efficiënt en doelmatig huisvesten. Daarbij wil de gemeente Sliedrecht het gebruik van het maatschappelijk vastgoed optimaliseren vanuit de gedachte 'gebruik is belangrijker dan bezit'. Het Integraal Accommodatieplan gaat over tien gemeentelijke gebouwen. Een deel van deze gebouwen wil de gemeente op termijn afstoten. De gebouwen die de gemeente behoudt, zullen op een kwalitatief goede en kwantitatief efficiënte wijze de genoemde organisaties huisvesten.

De Reling huisvest Stichting Welzijnswerk Sliedrecht (SWS), het Sociaal team Sliedrecht WMO, Gemiva VG groep en De Stamboom. De Reling is gebouwd in 2004 en maakt onderdeel uit van het gebouw Industrieweg 11-13. In De Reling vinden diverse sociaal-culturele en beweegactiviteiten plaats. In totaal gaat het om 10 activiteiten per week.

Met de verhuizing van SWS zullen ook deze groepen moeten verhuizen. De streefdatum voor verhuizing is voor eind juni 2018. De gemeente en SWS onderzoeken met de betrokken groepen welke mogelijkheden er zijn voor huisvesting elders. Medio november 2017 hebben de gemeente en SWS met de groepen overlegd. Een aantal groepen zijn al actief op zoek gegaan naar een ander onderkomen.