Stille week in Grote Kerk Sliedrecht

SLIEDRECHT Evenals voorgaande jaren worden er in de Stille Week voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen, bezinningsavonden gehouden in de Grote Kerk van de Hervormde Gemeente Sliedrecht met als thema Stil zijn voor de Koning. Van maandag 10 april tot en met donderdag 13 april is er elke avond een bijeenkomst, die voor iedereen toegankelijk is en ongeveer een uur zal duren. Er wordt onder meer een meditatie gehouden, er worden enkele liederen gezongen en nagedacht over het lijden en sterven van Jezus. De avonden beginnen om 19.15 uur.