• Leden van de toneelgroep Onder Ons spelen verdachte situaties na.

    foto: GP-foto
  • Er wordt uitleg gegeven over babbeltrucs.

    foto: GP-foto

Strijd tegen de babbeltrucs

SLIEDRECHT De Sliedrechtse wijkagent Klaas Blokland kreeg jaren geleden te maken met aangiftes van babbeltrucs. Hij wilde hiertegen optreden door preventief maatregelen te nemen en voorlichting te geven. Omdat hij goede contacten had met de plaatselijke toneelgroep Onder Ons vroeg hij hen of zij wilden helpen om in Sliedrecht dit voorlichtingsproject op te zetten. Het antwoord was positief. Blokland schreef enkele praktijkgevallen uit die omgezet werden in sketches. Inmiddels heeft het project zich verspreid over een aantal gemeenten in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden.

door Jan Wieman

Al vele malen zijn de spelers van de toneelgroep Onder Ons samen met de politie van verschillende korpsen op pad gegaan om voorlichting te geven over het gevaar van babbeltrucs. De plaatselijke agenten geven, meestal samen met de medewerkster Natascha Stuger, eerst een mondelinge uiteenzetting, waarna een film wordt getoond over de manier waarop boeven te werk kunnen gaan als ze babbeltrucs uithalen. Vaak zijn het senioren die gedupeerd worden, vandaar dat de voorlichting dan ook veelal in seniorencomplexen plaatsvindt.

Op 3 en 4 april werd in seniorencomplex De Bannehof in Gorinchem voorlichting gegeven. Het team Wijkbeheer van de gemeente hield in samenwerking met de politie een voorlichtingsbijeenkomst. De wijkagenten Hennie Sanders en Elroy Asmus voerden het woord. Want ook in Gorinchem worden mensen de dupe van babbeltrucs en daar willen de mensen van team Wijkbeheer samen met de politie graag iets aan doen. Op 17 april staat er nog een voorlichtingsavond de Piazzaflat gepland.

Overal duiken ze op, de figuren die met smoezen en mooie woorden huizen proberen binnen te komen om bij argeloze mensen, dikwijls senioren, geld, juwelen en waardevolle spullen buit te maken. Of in de winkelcentra de pincode proberen te bemachtigen, even later de pinpas te stelen en de bankrekening leeg te halen. 'Opsporing Verzocht' maakt er wekelijks melding van. Ze bellen aan en zeggen bijvoorbeeld dat ze een bloemetje hebben. Met de meest slimme trucs komen ze woningen binnen. Ze doen alsof ze de meters op komen nemen, van de thuiszorg zij of een pakketje hebben. De spelers spelen een situatie die zo levensecht is dat iedereen er in zou kunnen trappen. De 'nieuwe buren' komen zich voorstellen, nemen zelfs koekjes mee. Het vertrouwen wordt gewekt, hulp wordt aangeboden, oh wat zijn de boeven aardig en vriendelijk. Maar als ze verdwenen zijn is het slachtoffer beroofd van geld, juwelen en waardevolle spullen. Vervolgens wordt getoond wat gedaan had kunnen worden om dit voorkomen. Er worden nog een paar filmpjes met nieuwe voorbeelden van babbeltrucs getoond, de figuren die ze uithalen zijn zo doortrapt. Het publiek slaat soms de hand voor de mond, er klinken kreten van verbazing en afschuw.

De voorlichting zit vol waarschuwingen om babbeltrucs te voorkomen: kijk eerst wie er voor de deur staat; doe een deurketting op uw deur; laat niemand binnen die u niet kent; vraag om legitimatie; loop nooit met iemand mee naar buiten; geef nooit uw pincode af; dek uw hand af als u pint; bewaar uw pinpas en pincode gescheiden. De toneelgroep speelt nog een situatie en weer wordt het slachtoffer eerst vriendelijk benaderd door die aardige man die geld wil wisselen, maar als ze even later haar boodschappen wil betalen komt ze tot de ontdekking dat ze is beroofd. Ook nu laten de spelers zien wat anders had gemoeten zodat de beroving was voorkomen.

Het publiek kon vragen stellen en er werden folders uitgereikt. De belangrijkste waarschuwing: bel bij een verdachte situatie altijd 112.