Struikelstenen: merwedegijzelaar Klaas Görtemöller

SLIEDRECHT Deze week in de rubriek over de struikelstenen het persoonlijke verhaal van Klaas Görtemöller (13 juli 1920). Het verhaal is in november 2008 verteld door zijn jongste zoon Teus.

,,Mijn vader Klaas werd in 1920 in Sliedrecht geboren. In 1940 trouwde hij en al snel kwamen er kinderen. In juli 1943 werd mijn vader voor het eerst naar Duitsland uitgezonden. Uit brieven die hij naar huis schreef, werd duidelijk dat hij het er slecht had. Hij verlangde erg naar huis, waar hij zijn zwangere vrouw met mijn zus Pleuni en broer Wim had moeten achterlaten. In zijn afwezigheid beviel mijn moeder in september 1943 van mij. In mei 1944 mocht mijn vader met verlof naar huis. Toen zag hij mij voor het eerst en naar later zou blijken ook voor het laatst. Hij voelde er uiteraard weinig voor naar Duitsland terug te keren en toen zijn vader een onderduikadres voor hem wist in de buurt van Soest, had hij zijn besluit snel genomen. Op 16 mei 1944, de dag van de razzia, was hij op weg naar het station in Sliedrecht om van daaruit naar Soest te reizen. De Grüne Polizei arresteerde hem echter en bracht hem met de andere opgepakte mannen over naar Kamp Amersfoort. Begin juli 1944 ging de groep op transport naar Duitsland. Mijn vader kwam er in een concentratiekamp in de buurt van Leipzig terecht. Mijn moeder vernam al die tijd niets van hem. In april 1945 ontving ze van het Nederlandse Rode Kruis de mededeling dat haar man in november 1944 te Dölkau in Zöschen was overleden. Volgens betrouwbare bronnen was mijn vader gestorven van ellende, ontbering en totale uitputting. Hij ligt in Duitsland begraven, maar heeft er geen persoonlijk graf. We hebben na de oorlog geprobeerd hem in Sliedrecht te laten herbegraven, maar dat is helaas niet gelukt."

Klaas Görtemöller woonde in de oorlog met zijn gezin op het adres C 480 (huidige Molendijk). Ongeveer op die plaats staat nu het kantoor van ABB Bouwgroep. Dit bedrijf heeft om die reden de struikelsteen voor Klaas Görtemöller geadopteerd.