Succesvolle Dag van de Mantelzorg

Jan Wieman

SLIEDRECHT Met als thema 'Laat je zien' werd dinsdag 10 november de Dag van de Mantelzorg gehouden. Van de 260 mantelzorgers die bij het Meldpunt Mantelzorg in beeld zijn kwamen 133 mantelzorgers en zorgvragers naar Partycentrum de Lockhorst om de speciaal voor hen georganiseerde dag mee te maken.

In haar welkomstwoord sprak Brigitta Muller, directeur van SWS haar enorme waardering uit voor het vele en vaak belastende werk dat mantelzorgers verrichten voor zieke en gebrekkige mensen in hun omgeving. ,,U biedt niet alleen ondersteuning en vervangend zorg, u voorkomt ook dikwijls opname in een verzorging- of verpleeghuis. Vrijwilligerswerk doe je, mantelzorg overkomt je", sprak ze. Ze riep mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben op zich te melden bij Riet de Stigter van het mantelzorgpunt bij SWS en organisator van deze dag.

Wethouder Hanny Visser-Schlieker had ook niets dan lof en voor de mantelzorgers en bood hen namens de gemeente een 'Blijk van waardering' aan. Deze is in de plaats gekomen van het traditionele Mantelzorgcompliment dat voorheen bestond uit een bedrag van 250 euro. Nu wordt een deel van dat bedrag in de vorm van VVV-bonnen gegeven. Het overige deel wordt gereserveerd om vervangende of respijt zorg van te betalen, die door de zorgvrager kan worden aangevraagd als de mantelzorger eens een dag vrij of een week vakantie wil hebben. Zij hoopt dat van dit potje gebruik wordt gemaakt. Mantelzorgers die bekend zijn bij het Meldpunt Mantelzorg maar niet in staat waren aan deze dag deel te nemen konden de 'Blijk van waardering' afhalen of kregen die thuis bezorgd.

Na genoten te hebben van een heerlijk buffet konden mantelzorgers en zorgvragers deelnemen aan een workshop schilderen die begeleid werd door beeldend kunstenares Mies van Marrewijk. Ook hier gold het thema 'Laat je zien'. Een groot aantal deelnemers verzamelde zich rondom de schildertafels. Echte creatievelingen legden hun kunsten vast op het doek, maar ook zij die nog nooit geschilderd hebben blijken, door hun eigen gevoel en ideeën te volgen, tot meer in staat te zijn als zij gedacht hebben. Een enkeling ondertekende zijn/haar werk met 'Appel' en 'dochter van Heyboer'. De mantelzorgers en zorgvragers ontspanden zich, de lach rolde regelmatig door de zaal.

Alle kunstwerken zullen worden verwerkt in één groot paneel dat binnenkort te zien zal zijn in het raadhuis.