• Archief BDUmedia

Succesvolle handhavingsdag in Nationaal Park De Biesbosch

DORDRECHT In de op de grens van Zuid-Holland en Noord- Brabant liggende Nationaal Park De Biesbosch werd 20 mei een gezamenlijke handhavingsdag gehouden door Parkschap Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer. Er zijn 56 controles uitgevoerd waarvan 25 x proces verbaal is aangezegd en 25 waarschuwingen zijn uitgedeeld. Met verschillende vaartuigen, politie ter paard, auto's en montainbikes werd een integrale controle uitgevoerd in de 9.000 hectare grote Hollandse -, Dordtse - en Brabantse Biesbosch. De aandacht richtte zich vooral op de naleving van de 10 parkregels. Dit zijn vaarsnelheid, afval, verstoring, geluid, visserij, veiligheid, vuur, vernieling, honden en toegangsbepalingen. Zich niet houden aan de parkregels veroorzaakt irritaties en schade en vragen daarom om toezicht en handhaving. Bezoekers kregen van de handhavers voorlichting over de regelgeving, de recreatiemogelijkheden en de natuurkwaliteit. Tijdens de middag en avond zijn bekeuringen uitgedeeld. Er is ook gekozen om niet te bekeuren maar te waarschuwen. De deelnemende gebiedspartners waren vertegenwoordigers van het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Nationale Politie, Rijkswaterstaat, Sportvisserij Nederland, Gemeente Drimmelen, Gemeente Dordrecht, Samen sterk in Brabant en de Omgevingsdiensten Zuid-Holland Zuid en Brabant Noord. De positieve bevindingen van deze gezamenlijke handhavingsdag bevestigen de noodzaak voor structureel vervolg. Naast de reguliere controles van de deelnemende partijen komen er meer van deze actiedagen.