SWS en kerken werken samen in project HBT

SLIEDRECHT - Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en een groot aantal geloofsgemeenschappen in Sliedrecht, verenigd in de Interkerkelijke Diaconale Commissie (IDC), tekenden maandag 9 februari een unieke overeenkomst tot samenwerking. Gemeenteleden van kerken wordt gevraagd zich als vrijwilliger aan te melden bij het project Hulp bij Thuisadministratie van SWS. Inmiddels hebben zich twintig mensen aangemeld.

Door Jan Wieman

Het project 'Hulp bij Thuisadministratie' van SWS functioneert al enkele jaren. Projectcoördinator Marjan Bisschop over het ontstaan en doel: ,,Door een terugtredende centrale overheid komen steeds meer taken bij de plaatselijke overheden en het particulier initiatief te liggen, ook de kerken is gevraagd daarin een rol te spelen. Het aantal hulpvragers neemt steeds meer toe. In 2014 waren er 42 hulpaanvragen. Twintig vrijwilligers ondersteunen mensen die met financiële moeilijkheden te kampen hebben om hun administratie op orde te brengen, helpen hen bij het aanvragen van toeslagen, leren hen budgetteren, geven adviezen, verwijzen en bemiddelen. Het doel is structuur en overzicht te brengen in de gezinsadministratie en schulden te verminderen en te voorkomen. De hulpverlening geschiedt op vrijwillige basis. De hulpvragers moeten beloven volledige medewerking te geven en zich in te zetten om hun situatie te verbeteren, zij tekenen daarvoor een contract. Gedurende het hele traject houden we nauwlettend in de gaten of de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk doorgevoerd worden door de mensen. De hulpverlener neemt niet van hen over maar begeleidt hen gedurende een langere periode. Wij bieden de vrijwilligers cursussen, intervisie en begeleiding aan (verplichte deelname) en faciliteren hen." Bisschop meldt voorts trots te zijn op deze samenwerking die, voor zover was na te gaan, uniek is voor Nederland.

Ook binnen de kerken is zichtbaar dat financiële problemen onder gemeenteleden door allerlei oorzaken steeds meer toenemen, rekeningen onbetaald blijven liggen, verzekeringen, huur, energienota's, hypotheekrente etc. kunnen niet meer betaald worden. Terugval in het inkomen door ziekte, scheiding, werkloosheid zijn veelal de oorzaak. De IDC helpt in dit soort gevallen al jaren de kerkleden, maar ook niet-kerkelijke mensen konden financiële hulp aanvragen die dikwijls werd toegewezen. Ook werd hulp geboden bij het ordenen van de administratie, budgetteren en het begeleiden naar financiële zelfredzaamheid.

IDC-voorzitter Maurits de Haan: ,,Gezien de parallellen die er waren, hebben de kerken besloten aan te sluiten bij het project Hulp bij Thuisadministratie van SWS. We kunnen geld geven, dat blijven we in noodgevallen ook doen, maar ik dacht aan het gezegde - geef iemand een vis en hij heeft die dag geen honger meer, leer iemand vissen en heeft hij nooit meer honger - dit is voor ons een heel goede manier om daadwerkelijk en structureel hulp te verlenen. We zijn er trots en blij op dat deze samenwerking tot stand is gebracht. We willen niet wijzen naar de andere instanties maar samenwerken met hen." Een blije en trotse SWS-directeur Brigitta Müller tekende samen met hem de samenwerkingsovereenkomst.