• Archief BDUmedia

Tablis verlaagt huurprijzen van bepaalde woningen

SLIEDRECHT Tablis Wonen is een woningcorporatie die zorgt voor goede en betaalbare woningen voor huurders met een bescheiden inkomen in Sliedrecht en Molenwaard. Het betaalbaar wonen maakt Tablis Wonen onder andere mogelijk door in 2017 de huur van ongeveer 550 huurwoningen te verlagen voor huurders met een inkomen tot € 40.349. De huur van de overige sociale huurwoningen voor deze inkomensgroep verhoogt Tablis Wonen tussen de 0,3% en 2,8%. De overheid staat in 2017 een maximale huurverhoging van 2,8% toe.

,,Tablis Wonen is een woningcorporatie die sterk inzet op betaalbaar wonen voor de primaire doelgroep. Dat zijn huurders met een inkomen tot € 40.349", vertelt Liesbeth Marchesini, directeur-bestuurder van Tablis Wonen. ,,We hebben kritisch gekeken naar de aanpassing van de huurprijzen in combinatie met alle factoren waar we als woningcorporatie rekening mee moeten houden, zoals inkomen, huursom en puntenstelsel. Uiteraard laten we ons ook adviseren door de huurdersorganisatie SliM Wonen. We zijn er best trots op dat dit heeft geleid tot een huurverlaging voor ongeveer 550 huurders en een beperkte huurverhoging van 0,3% voor bijna 1900 huurders", aldus Marchesini.

Marchesini legt tevens uit dat een aantal huurders van een sociale huurwoning wel een huurverhoging van 2,8% ontvangt. Dat zijn de huurders van Tablis Wonen die een huurprijs betalen die meer dan € 75 per maand onder de streefhuur ligt. Deze streefhuur is bepaald aan de hand van het landelijke woningwaarderingsstelsel. Tablis Wonen hanteert een streefhuur die goed past bij de kwaliteit van de woning. De streefhuren die Tablis Wonen toepast zijn voor Sliedrecht 80% en voor Molenwaard 75% van de maximale huurprijzen op basis van het woningwaarderingsstelsel.

Er is er ook een groep bewoners die niet tot de primaire doelgroep van woningcorporaties behoort. Dat zijn bewoners met een inkomen van meer dan € 40.349. De huur voor deze groep bewoners wordt verhoogd met 4,3% waarbij de huur niet hoger wordt dan € 800.

Tablis Wonen informeert al haar huurders voor 1 mei over de huurwijziging.