Taizégebed

SLIEDRECHT Op zondag 9 december wordt er om 17.00 uur een Taizégebed gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat met muzikale medewerking van de pianist Willem Vlot.

De dienst kenmerkt zich door een liturgie en een liederenkeuze die is gebaseerd op vieringen, zoals die plaatsvinden in de Broedergemeente van Taizé in Frankrijk.

Taizé is een oecumenische geloofsgemeenschap in Frankrijk die jaarlijks honderdduizenden jongeren uit heel de wereld trekt. Ze komen naar het plaatsje om na te denken over zichzelf en God, zoeken de stilte en zingen meditatieve liederen.