Taizégebed in Sliedrecht

SLIEDRECHT Zondag 13 januari wordt er om 18.00 uur een Taizéviering gehouden in de Gereformeerde Kerk aan de Middeldiepstraat/hoek Oranjestraat, met muzikale medewerking van Willem Vlot (piano). De viering kenmerkt zich door een liturgie en een liederenkeuze die is gebaseerd op vieringen zoals die plaatsvinden in de Broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Taizé is een oecumenische geloofsgemeenschap in Frankrijk die jaarlijks honderdduizenden jongeren trekt.