• ANKE.BOT

Tanis: 'Neem zelf maatregelen bij hoogwater'

SLIEDRECHT Een kwart van de inwoners van de Drechtsteden weet niet wat de gevolgen zouden zijn van een overstroming. Dat blijkt uit een onderzoek naar waterbewustzijn van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), waaraan 1.529 inwoners mee hebben gedaan. ,,Het waterbewustzijn moet beter", concludeert het Drechtstedenbestuur.

De meest opvallende uitkomst is dat slechts 10 procent van de mensen die buitendijks wonen of een bedrijf hebben weten dat zij zelf maatregelen moeten nemen tegen hoog water en zelf het risico dragen voor schade. Het resterende deel denkt dat gemeente, waterschap en Rijk hiervoor verantwoordelijk zijn. ,,Dat is een opvallende uitkomst", zegt Hans Tanis. De Sliedrechtse wethouder is portefeuillehouder Waterveiligheid binnen het Drechtstedenbestuur. ,,Buitendijks zijn inwoners en bedrijven zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen het water. We zullen ze hierop blijven attenderen en helpen waar nodig."

Meer dan de helft van de inwoners denkt dat de kans op een overstroming toeneemt. Een ruime meerderheid denkt ook dat er daarom maatregelen getroffen moeten worden aan de dijken. Daarbij weet een op de vier inwoners niet wat voor gevolgen dit heeft voor de omgeving. Een meerderheid denkt dat het om kleine gevolgen zal gaan. Tanis: ,,De waterveiligheid is nu op orde, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. De Drechtsteden vormen samen een stad aan het water. Zee en rivier ontmoeten elkaar hier. Waterveiligheid is dan ook een speerpunt in het regionaal Meerjarenprogramma van de Drechtsteden. In de toekomst zullen wellicht ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om droge voeten te houden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom zijn de gemeenten nu al betrokken bij regionale uitwerkingen van het landelijk Deltaprogramma."

Belangrijke delen van de Drechtstedengemeenten liggen buitendijks en zijn dus niet met een dijk beschermd tegen extreem hoog water. Tanis: ,,De watersnoodramp in 1953 - vandaag precies 63 jaar geleden - en de dreigende evacuaties in 1995 maken ons ervan bewust dat het mis kan gaan." Vanwege de lage ligging van het gebied zou het water bij een grote overstroming op sommige plekken metershoog komen te staan. Een op de drie respondenten geeft aan niet te weten hoe hoog dat is. ,,Het is belangrijk dat inwoners zich meer bewust worden van het feit dat ze leven met het water en - als het nodig is - zelfredzaam zijn", benadrukt Tanis. ,,Als inwoners willen weten hoe hoog het water komt te staan, dan kunnen ze dit via de website www.onswater.nl en de app 'Overstroom ik?!' heel makkelijk raadplegen."