• Wat is het cocktaileffect dat in de lucht boven Chemours en Sliedrecht optreedt?

    Erik de Bruin

Teleurstellend Chemours-debat levert wel een interessante toezegging op

SLIEDRECHT De Sliedrechtse gemeenteraadsleden die donderdagavond naar Den Haag waren gereisd om het Kamerdebat over Chemours bij te wonen, keerden enigszins teleurgesteld huiswaarts. Ze moeten het meer hebben van hun eigen gemeentebestuur, dat, zoals Het Kompas al eerder berichtte, ernstige bedenkingen heeft en die zal verwoorden in een kritische zienswijze.

Cora van Nieuwenhuizen, de minister, werd alleen streng bevraagd en toegesproken door de oppositie. Ze kreeg onder andere het verwijt recht te praten wat krom is en als woordvoerder op te treden van Chemours. Een toezegging die ze aan het einde van het debat deed klonk de Sliedrechtse afvaardiging op de publieke tribune beter in de oren. Met name Peter de Borst van PRO Sliedrecht, die al jaren pleit dat het cocktaileffect dient te worden onderzocht dat mogelijk optreedt als de door Chemours uitgestoten stoffen samenkomen in de lucht. ,,Bekijk de combinatie en niet zoals nu het geval is elke giftige stof als een losstaand iets", aldus de plaatselijke volksvertegenwoordiger, die zich in de handen wreef toen de minister opmerkte dat ze het RIVM gaat bevragen of het zinvol en mogelijk om zo'n onderzoek te houden.

BLOEDONDERZOEK De gemeente dringt hier overigens niet op aan, zo is te lezen in de beantwoording van vragen die PRO Sliedrecht lokaal heeft gesteld over Chemours. Volgens de externe milieuadviseur die al jaren wordt geraadpleegd in dit dossier heeft een dergelijk onderzoek waarschijnlijk weinig betekenis voor de situatie in Sliedrecht. ,,De resultaten zullen immers vele jaren op zich laten wachten. Het is van groter belang dat de GenX-emissies op zo kort mogelijke termijn worden geminimaliseerd." B&W schrijft het belangrijk te vinden dat er meer informatie beschikbaar komt over GenX. Een bloedonderzoek zoals eerder met PFOA is gebeurd zou daarbij kunnen helpen. ,,Het RIVM ziet hier geen medische of gezondheidskundige aanleiding voor, maar stelt wel dat het bijdraagt om meer te weten te komen over de werking van deze stof in het menselijk lichaam. Bovendien helpt het in de Europese discussie die momenteel loopt om te bepalen of GenX als Zeer Zorgwekkende Stof moet worden aangemerkt. Momenteel is het nog een potentiële ZZS."

PRO Sliedrecht vindt dat er aangedrongen moet worden op GenX-bloedonderzoek bij omwonenden. Het college laat de partij weten in gesprek te gaan met het landelijke onderzoeksinstituut en de andere betrokken overheden.