Tevredenheid over kwartetspel college

Caroline Voorbergen

@CarolineV_TTP

SLIEDRECHT Het nieuwe evenementenbeleid zoals voorgesteld door het college van B en W kan gezien worden als een kwartetspel tussen de drie coalitiepartijen. De SGP-ChristenUnie wilde graag de kaart met de aangescherpte zondagsrust en gaf in ruil PRO Sliedrecht die van evenementen (mogelijk de kermis) op het Winklerplein. De VVD had haar zinnen gezet op versterking van de positie van de ondernemers en kreeg die kaart met het onderzoek naar de locatie van de weekmarkt. De meerderheid van de gemeenteraad bleek dinsdagavond met deze uitkomst goed te kunnen leven.

Timo Pauw van PRO Sliedrecht sprak van ,,een goede balans voor alle inwoners". ,,We zijn blij met de kermis in het centrum en met het feit dat herdenkingen, zoals 4 mei en Wereldlichtjesdag, nog wel mogen op zondag." In het nieuwe beleid wordt vastgelegd dat andere evenementen dan herdenkingen op zondag niet meer zijn toegestaan ten zuiden van de A15. Op dit moment mag dat nog wel na 13.00 uur. De Nico de Jager van de SGP-ChristenUnie noemde deze aanscherping ,,een blijk van wederzijds respect".

Alexander Kieft van de VVD had weinig moeite met de afspraak. ,,Ten noorden van de A15 kunnen we nog van alles organiseren. Kom maar op met de ideeën", riep hij Sliedrecht op. Verder was Kieft zeer te spreken over het onderzoek naar de weekmarkt. ,,Verhuizing van de weekmarkt naar de Kerkbuurt kan een win-winsituatie opleveren: een impuls voor de Kerkbuurt en ontlasting van de parkeerdruk op woensdagen op het Winklerplein." Wat betreft de kermis hamerde de VVD op verder onderzoek. ,,Het staat nog niet vast dat de beste locatie het Winklerplein is", benadrukte Kieft. ,,En neem in dat onderzoek ook mee wat we precies onder een toekomstbestendige kermis verstaan. Het gaat wat ons betreft vooral om reuring en gezelligheid. De grootte van de attracties is van ondergeschikt belang."

Het eerste tegengeluid kwam van Anton van de Rees van de PvdA, die als oppositiepartij uiteraard niet aan het kwartetspel had deelgenomen. De aangescherpte zondagsrust zat hem dwars. ,,Er gebeurt hier al niets op zondag. We stellen de regels nu nog strenger dan bijvoorbeeld Staphorst. Alleen in Urk kon ik zulke strenge beperkingen vinden. Is dat wat we willen? Dat Sliedrecht het Urk aan de Merwede wordt?"

De tweede oppositiepartij, het CDA, gaf het college een ander aandachtspunt mee. ,,We lezen in de media dat de ondernemers zijn overvallen door de plannen. In hoeverre zijn zij bij het overleg betrokken?", vroeg Ton Spek de portefeuillehouder, Bram van Hemmen. Die antwoordde dat de winkeliers hun mening duidelijk hebben kunnen maken tijdens de bijeenkomst over de kermis eind vorig jaar in het Griendencollege. Over de markt zijn zij nog niet gehoord, maar dat wordt in het onderzoek meegenomen.

Van Hemmen gaf de raad ook zijn mening over het voorgestelde evenementenbeleid: ,,Zolang ik burgemeester ben hoor ik van Sliedrechters de klacht dat er zoveel verdwenen is uit het dorp. Met dit nieuwe beleid willen we de ruimte creëren voor de terugkeer van zoveel mogelijk dingen en willen we tegelijkertijd zoveel mogelijk rekening houden met elkaar. Het was een hele zoektocht. Wij vinden dat we een goede balans hebben gevonden. Dit is een evenwichtig voorstel."

Of de gemeenteraad dat ook vindt zal blijken op 24 maart als de fracties stemmen over het Evenementenbeleid.