• archief BDU

Toch geen vrije sluitingstijden horeca

SLIEDRECHT Het vrijgeven van sluitingstijden voor de Sliedrechtse horeca is voorlopig van de baan. Dinsdagavond ging de gemeenteraad akkoord met een nieuwe APV waarin een groot pakket aan regels is geschrapt. Het college had voorgesteld ook de verplichte sluitingstijd van 3.30 uur uit deze APV te halen, maar daar hebben de christelijke partijen SGP-ChristenUnie en CDA een stokje voor gestoken. Zij willen eerst een onderzoek naar de effecten.

De christelijke fracties vinden dat onvoldoende in beeld is gebracht wat de effecten ten aanzien van veiligheid, openbare orde, gezondheid en overlast zijn van vrije sluitingstijden. Ook zou er geen inspraak zijn geweest van inwoners en ondernemers. Met de motie vragen de partijen om een onderzoek waarbij omwonenden, bezoekers, ondernemers, hulpdiensten, de Politiebond en de Stichting Alcohol Preventie (STAP) worden geraadpleegd. Ook moeten de bevindingen uit minimaal twee vergelijkbare andere gemeenten worden meegenomen.

SGP-CU en CDA hebben samen een meerderheid in de Sliedrechtse gemeenteraad dus de stemming over de motie was niet zo spannend. Het debat over de inhoud was dat wel. PRO Sliedrecht, VVD en PvdA hadden er geen goed woord voor over. Vooral het CDA kreeg de wind van voren. In een eerder debat voor het zomerreces sprak het CDA zich nog uit vóór het vrijgeven van sluitingstijden. ,,We zijn op het verkeerde been gezet door een draaiende CDA-fractie", sprak een felle Peter de Borst (PRO). Rens den Besten van het CDA verdedigde zich door te benadrukken dat het destijds een ,,oordeelsvormende vergadering was". ,,We hadden toen nog niet alle argumenten van de SGP-ChristenUnie gehoord."

PROEFTIJD

PRO Sliedrecht en VVD vonden het beide een veel beter idee om de sluitingstijden vrij te geven mét een proeftijd. ,,Je kunt zo'n maatregel alleen in de praktijk toetsen", stelden beide fracties. Waarbij Alexander Kieft (VVD) nog meegaf dat de ervaringen in Hardinxveld-Giessendam ,,heel positief" zijn. ,,Bij vrije sluitingstijden druppelen de mensen naar buiten. Bij een vaste sluitingstijd staan grote groepen jongeren tegelijk op straat, wat juist tot meer overlast kan leiden."

De emoties liepen hoog op. ,,Wij zijn zeer teleurgesteld. Het vertrouwen in de ondernemers, in een sector die het al moeilijk genoeg heeft gehad, is weer ver te zoeken", zei Kieft. PRO Sliedrecht werd zelfs boos toen Bram van Hemmen namens het college geen stemadvies meegaf. ,,U raadt de motie niet af? U zegt: zoek het maar uit, raad? U heeft maanden aan deze APV gewerkt en weloverwogen voorgesteld de sluitingstijden vrij te geven. Dan staat u toch ergens voor?", brieste Timo Pauw.

Het mocht allemaal niet baten; de christelijke partijen bleven bij hun motie. ,,Het uitgaan mag van ons wel wat minder en het sluiten wel wat eerder. De nachten en de zondagen zijn voor de rust", sprak Nico de Jager, fractievoorzitter van SGP-CU. ,,Maar vergeet niet dat wij mogelijk onszelf met het gevraagde onderzoek in de voet schieten", gaf hij de raad nog mee. ,,De uitkomst kan net zo goed in ons nadeel zijn."