• Talima

Toch subsidie voor Stamboom en Talima

SLIEDRECHT ,,We hebben bezuinigingen doorgevoerd, maar die zijn niet ten koste gegaan van lokale verenigingen en andere subsidiepartners." Aldus wethouder Hanny Visser dinsdagavond in de raadszaal tijdens de bespreking van het verscherpte subisidiebeleid. Ze kreeg geen commentaar. Zelfs het CDA en de PvdA, de grootste criticasters, deelden een compliment uit.

door Erik de Bruin

Anton van Rees, die laatstgenoemde fractie voorzit, zei er wel direct bij dat de gemeente sowieso niet zou moeten bezuinigen op subsidies. ,,Als je kijkt naar het beleidsplan zijn we het op hoofdlijnen eens, maar we maken ons wel zorgen. Vallen er geen verenigingen buiten de boot?" Daarmee doelend op het feit dat indirect wordt omgezet in direct. De wethouder stelde hem gerust. ,,Door stichtingen en verenigingen marktconforme prijzen te laten betalen, maken we het meer transparant. Natuurlijk wordt het dan ook duurder, maar er zit een compensatie in. De subsidie stijgt evenredig met de kosten." Er werd, wat al eerder gebeurde in december, weer een robbertje uitgevochten over de ingevoerde tachtig procent-regeling. ,,Verenigingen met een fifty-fifty ledenbestand (vijftig procent uit Sliedrecht en vijftig procent van buiten, red.) kunnen net zo'n grote bijdrage leveren aan het dorp. Het is meer afhankelijk van de locatie en de aard van de activiteiten", aldus Van Rees, die Rens den Besten van het CDA aan zijn zijde vond en, voor hen nog belangrijker, Wim Blanken hoorden zeggen dat PRO Sliedrecht liever een meerderheid ziet. Dat wil zeggen een verlaging van 80 naar 51 procent. Dat zou betekenen dat volksdansgroep Talima en genealogische vereniging De Stamboom, die beide rond de zestig procent zitten, toch in aanmerking komen voor subsidie. Ria de Mul (SGP-ChristenUnie) vroeg zich af of de lat niet te hoog ligt. Daarmee doelde ze op de prestatieindicatoren. ,,Er wordt uitgegaan van zelfredzaamheid, maar de samenleving is soms minder zelfredzaam dan wordt aangenomen." Visser reageerde dat de indicatoren niet als afrekenmachine worden gebruikt. ,,De doelstellingen zijn ambitieus, maar er zit altijd een vangnet achter dat de gemeente Sliedrecht heet." De VVD-fractie wil weten hoe het subsidiebeleid zich verhoudt tot andere gemeenten.