• Archief BDUmedia

Twee ton voor ondersteuning mantelzorgers in 2018

SLIEDRECHT Voor aankomend jaar wil het college twee 187.000 euro uittrekken om mantelzorgers in de gemeente Sliedrecht extra te ondersteunen. Dinsdag 19 december ligt het voorstel bij de gemeenteraad op tafel.

Doel van het college is dat de ondersteuning voor mantelzorgers beter aansluit bij de behoeften en dat het aantal overbelaste mantelzorgers in 2018 afneemt. Ook moet het aanbod van ondersteuning beter bekend worden. Er is bewust gekozen voor een programma voor een jaar. ,,Allereerst leggen we ons hiermee extra druk om op binnen één jaar de noodzakelijke stappen vooruit te zetten", licht wethouder Hanny Visser in het voorstel toe. Ook wordt komend jaar gewerkt aan een nieuw Wmo-plan voor 2019 en verder en daarnaast worden er volgend jaar ook voorstellen uit Den Haag verwacht die gebaseerd zijn op het regeerakkoord. Maar, de voorstellen zijn wel zo gemaakt dat het eventueel ook na 2018 door kan gaan.Ruim de helft van de investering is bedoeld om het Steunpunt voor mantelzorg te versterken. Stichting Welzijnswerk Sliedrecht kan bij het steunpunt daardoor extra capaciteit inzetten.

Ook respijtzorg wordt in 2018 extra onder de aandacht gebracht omdat uit onderzoeken blijkt dat maar 37 procent van de Sliedrechtse mantelzorgers deze voorziening kent. Daarmee is het voor mantelzorgers mogelijk hun taken tijdelijk aan een ander over te dragen.

Verder blijkt dat jonge mantelzorgers nog te weinig in beeld zijn. Voor hen komt een speciale website, daarnaast worden professionals getraind in het herkennen en erkennen van de jongere mantelzorger.Het ondersteuningsplan is opgesteld samen met SWS en de Adviesraad Sociaal Domein Sliedrecht. Aanleiding van onderzoek van stichting Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers.